{ "dc.contributor.author": "Castañer i Vivas, Margarida" , "dc.contributor.author": "Gutiérrez i Jaramillo, Obdúlia" , "dc.contributor.author": "Vicente i Rufí, Joan" , "dc.date.accessioned": "2014-02-11T09:58:11Z" , "dc.date.available": "2014-02-11T09:58:11Z" , "dc.date.issued": "2009" , "dc.identifier.issn": "1133-2190 (versió paper)" , "dc.identifier.issn": "2014-0037 (versió electrònica)" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/8884" , "dc.description.abstract": "La informació sobre el comportament de la mobilitat laboral a Catalunya ha permès l'aplicació de diferents metodologies de definició d'espais funcionals, entre elles el model de cohesió, que intenta determinar àrees urbanes-ciutats reals a Catalunya. En aquestarticle s'analitza l'evolució de la mobilitat laboral entre 1981 i 2001, així com els resultats d'aplicar el model de cohesió a les dades de 2001. També es fa un petit assaig sobre en quina mesura els àmbits de planificació establerts per la legislació territorial i urbanística de Catalunya, que vol donar resposta a aquesta realitat urbana, es corresponen amb aquells altres que s'han determinat a partir del model de cohesió" , "dc.description.abstract": "Movilidad laboral, áreas de cohesión y áreas de planificación en Cataluña. La información sobre el comportamiento de la movilidad laboral en Cataluña ha permitido la aplicación de diferentes metodologías de definición de espacios funcionales, entre ellas el modelo de cohesión, que intenta determinar áreas urbanas-ciudades reales en Cataluña. En este artículo se analiza la evolución de la movilidad laboral entre 1981 y 2001, así como los resultados de aplicar el modelo de cohesión a los datos de 2001. También se hace un pequeño ensayo sobre en qué medida los ámbitos de planificación establecidos por la legislación territorial y urbanística de Cataluña, que quiere dar respuesta a esta realidad urbana, se corresponden con aquellos otros que se han determinado a partir del modelo de cohesión" , "dc.description.abstract": "Labor mobility, social cohesion and planning areas in Catalonia. The data of work mobility behavior in Catalonia allows the application of different methodologies to define functional spaces. Among those, the model of cohesion attemptsto define real urban areas-cities in Catalonia. In this article, we analyze the evolution of the work mobility between 1981 and 2001, as well as the results of applying the model of cohesion to the data of 2001. We also present a brief survey to see how the areas of planning established by the territorial and urban legislation of Catalonia, that wants to give answer to the urban reality, match with those defined by the model of cohesion" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Societat Catalana de Geografia" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/52791" , "dc.relation.ispartof": "Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 2009, vol. 67-68, p. 61-86" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-G)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Mobilitat laboral -- Catalunya" , "dc.subject": "Labor mobility -- Catalonia" , "dc.subject": "Ordenació del territori -- Catalunya" , "dc.subject": "Regional planning -- Catalonia" , "dc.title": "Mobilitat laboral, àrees de cohesió i àrees de planificació a Catalunya" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.embargo.terms": "Cap" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }