{ "dc.contributor.author": "Erra i Gil, Gil" , "dc.contributor.author": "Valdunciel i Coll, Julio" , "dc.contributor.author": "Castañer i Vivas, Margarida" , "dc.date.accessioned": "2014-02-11T08:51:16Z" , "dc.date.available": "2014-02-11T08:51:16Z" , "dc.date.issued": "2011" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/8882" , "dc.description.abstract": "Agafant com a premissa l’elevat grau de poblament disseminat de la plana de Vic i la forta interrelació entre els diferents assentaments, el present treball caracteritza l’actual model urbà dispers de la conurbació vigatana (Osona). L’estudi elabora dos mapes, mitjan segle xx i actual (2009), a través d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG), i interpreta els resultats partint del concepte de ciutat difusa" , "dc.description.abstract": "Taking as a premise the high degree of disseminated population in the Plana de Vic and the strong connection between the different settlements, this study characterisesthe current disperse urban model of the Vic conurbation (Osona). The study produces two maps, from the mid-20th century and current (2009), through a Geographic Information System (GIS), andinterprets the results based on the concept of «città diffusa», diffuse city" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Patronat d'Estudis Osonencs" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/252819" , "dc.relation.ispartof": "© Ausa, 2011, vol. 25, núm. 168, p. 303-321" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-G)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Ordenació del territori -- Catalunya -- Vic" , "dc.subject": "Regional planning -- Catalonia -- Vic" , "dc.subject": "Fotografies aèries -- Catalunya -- Vic" , "dc.subject": "Aerial photographs -- Catalonia -- Vic" , "dc.title": "Els canvis territorials a l'àrea de Vic: una interpretació a partir de l'anàlisi de les fotografies aèries de 1956 i 2008. De l'equilibri rural-urbà a la ciutat difusa" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.embargo.terms": "Cap" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.idgrec": "017537" , "dc.identifier.eissn": "0210-5853" , "dc.identifier.eissn": "2014-1246" }