{ "dc.contributor": "Deltell, Àlex" , "dc.contributor.author": "Serra Barchín, Marc" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2014-02-06T07:44:39Z" , "dc.date.available": "2014-02-06T07:44:39Z" , "dc.date.issued": "2013-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/8847" , "dc.description.abstract": "En l'actualitat, l'eficiència energètica en l'edificació és un dels conceptes més importants, no tan sols per la política energètica Espanyola, sinó també Europea amb un objectiu d'estalvi del 20% el 2020. Dins el sector de l'edificació, les normatives sobre eficiència energètica s'incorporen a partir de la transposició de les directives europees 2002/91 i 2010/31, que obliga, entre d'altres, a la certificació energètica, no només d'edificis nous, sinó també dels edificis antics que es trobin en situació de lloguer o compra/venta. L'objecte del present projecte és fer un catàleg de solucions constructives típiques, que es donen abans de l'aprovació i entrada en vigor del CTE a partir del RD 314/2006. El catàleg consta de variacions en l'evolvent de l'edifici, variacions en la contribució solar i variacions en les instal•lacions de climatització. Cadascuna d'aquestes combinacions s'analitzarà amb els programaris LIDER i CALENER, de forma que s'obtindrà una estimació de les emissions de CO2 per a cada cas, i a partir del projecte de real decret de certificació d'edificis existents (encara en tramitació a data de redacció del full de projecte d'aquest projecte), s'assignarà una qualificació energètica. D'aquesta manera, es podrà tenir una primera aproximació de la qualificació energètica dels edificis existents, a partir de les seves característiques. Pel que fa a les especificacions, es definirà un edifici unifamiliar aïllat, s'establiran un conjunt d'evolvents, s'especificaran quins espais de l'edifici són habitables i quins no, i es definiran un conjunt d'instal•lacions. L'abast de l'estudi comprendrà els edificis situats a la zona climàtica C2 de la província de Girona. Aquesta zona inclou els edificis que es troben a una alçada del nivell del mar de entre 0 m a 342 m (dins la província de Girona)" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.format.mimetype": "application/zip" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Enginyeria Industrial (EI)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Energia -- Consum" , "dc.subject": "Energia -- Estalvi" , "dc.subject": "Edificis -- Estalvi d'energia" , "dc.subject": "Energy consumption" , "dc.subject": "Buildings -- Energy conservation" , "dc.subject": "Energy conservation" , "dc.title": "Caracterització energètica del parc edificatori anterior al codi Tècnic de l’edificació CTE" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }