{ "dc.contributor": "Espinach Orús, Xavier" , "dc.contributor.author": "Montaner Masó, Xavier" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2014-02-05T15:50:26Z" , "dc.date.available": "2014-02-05T15:50:26Z" , "dc.date.issued": "2013-09" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/8843" , "dc.description.abstract": "Aquest projecte es du a terme amb la intenció de satisfer les necessitats d’ampliació de l’empresa Min Process S.A dedicada al processat de minerals, principalment a la fabricació de Sulfat de Bari en pols. Un dels principals usos del Sulfat de Bari micronitzat és troba actualment a l’industria petrolera, on un 80% de la producció mundial, s’utilitza en els processos de perforació com a mescla fluida per tal d’evitar explosions originades per les friccions o per la presència de bosses de gas. La gran demanda d’aquest producte a escala mundial comporta que les empreses productores s’equipin amb les instal∙lacions i les infraestructures necessàries per tal de cobrir les necessitats reals del mercat amb màxima competitivitat. L’empresa Min Process S.A dedicada a l’extracció i micronització de minerals, actualment disposa d’unes instal∙lacions de 50.000m² destinades a produir 100.000 tones anuals de sulfat de bari micronitzat mitjançant diferents processos. El primer procés, es basa en una trituració o reducció de la granulometria de les partícules provinents dels jaciments i una posterior classificació o separació de les partícules de mineral en funció de la seva mida. Seguidament, s’apliquen processos de concentrat i rentat amb l’objectiu de separar les impureses que acompanyen a la matèria prima, ja sigui a través de processos de concentració gravimètrica, separacions magnètiques o triatges. Finalment, les últimes etapes de producció es basen en processos d’assecatge i trituracions ultrafines a través de molins que transformen els minerals en partícules micromètriques o en forma de pols. Els equips dels que disposa actualment per assolir la producció requerida són molt rudimentaris i poc eficients, amb l’existència d’una gran mancança sobretot en el primer procés de triturat i classificat, on no s’aconsegueix obtenir una mida de partícula òptima i suficientment controlada que garanteixi una producció constant i de qualitat, influint directament a una pèrdua d’eficiència dels processos posteriors. L’elevada competitivitat del mercat comporta que l’empresa realitzi una inversió per tal d’augmentar la producció anual a 200.000 tones i millorar l’eficiència dels processos de fabricació, equipant‐se així, amb unes instal∙lacions de 61.000 m² d’envergadura total. El projecte té per finalitat dissenyar el procés adient per aconseguir una producció constant, òptima i eficient de l’etapa de triturat i classificat. En segon lloc, es dissenya una nova planta de triturat i classificat situada de forma annexa a la fàbrica existent i es redacten els documents necessaris per a procedir a l’execució de la construcció d’aquesta planta" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.format.mimetype": "application/zip" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Enginyeria Tècnica Industrial. Mecànica (ETIM)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Indústria minera -- Projectes i construcció" , "dc.subject": "Mineral industries -- Design and construction" , "dc.title": "Planta de triturat i classificat de sulfat de bari" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }