{ "dc.contributor": "Montoro Moreno, Lino" , "dc.contributor.author": "Hernández Rodríguez, Jesús" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2014-02-05T15:24:24Z" , "dc.date.available": "2014-02-05T15:24:24Z" , "dc.date.issued": "2013-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/8838" , "dc.description.abstract": "Aquest projecte té com a objectiu el càlcul, disseny i definició tècnica de la instaŀlació de climatització i obtenció d’aigua calenta sanitària per a un habitatge unifamiliar de nova construcció amb tres plantes i sota coberta, situat a la població d’Argentona. Per tal de complir els requeriments del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en matèria d’eficiència energètica, la font energètica que farem servir per a dur a terme aquest projecte serà un sistema de captació geotèrmica de baixa temperatura que basa la seva aplicació en la capacitat que té el subsòl de mantenir una temperatura constant a partir de certa profunditat, a diferència del que succeeix a la superfície, on la temperatura ambient varia significativament al llarg de tot l’any. El nostre sistema geotèrmic aprofita la constància d’aquesta temperatura mitjançant una bomba de calor i un sistema de captació" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Enginyeria Tècnica Industrial. Mecànica (ETIM)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Energia geotèrmica" , "dc.subject": "Aigua calenta -- Instal·lació" , "dc.subject": "Aire condicionat -- Instal·lació" , "dc.subject": "Hot water -- Equipment and supplies" , "dc.subject": "Air Conditioning -- Equipment and supplies" , "dc.subject": "Geothermal energy" , "dc.title": "Climatització d'un habitatge mitjançant energia geotèrmica" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.4025; north=41.555833; name=Argentona (El Maresme)" }