{ "dc.contributor": "Bosch Puig, Lluís" , "dc.contributor.author": "Martínez Rebato, Juanjo" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2014-02-05T12:35:05Z" , "dc.date.available": "2014-02-05T12:35:05Z" , "dc.date.issued": "2013-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/8827" , "dc.description.abstract": "Les diferents normatives, europea i nacional regulen la necessitat d’establir sistemes d’autocontrol que assegurin un nivell minim de seguretat dels productes alimentaris i de les normes relatives als manipuladors d’aliments. Les empreses del sector alimentari son les responsables de la higiene en els seus establiments, basant-se en l’Analisi de Perills i Punts de Control Critic (APPCC) i controlant el possible risc contra la salut en la cadena alimentaria. Els responsables de l’empresa de plats precuinats cuinats Jotri S.L. estan interessats en la implementacio d’un sistema d’autocontrol de la qualitat. Per aixo estan interessats en la implementacio d’un sistema d’autocontrol de la seguretat alimentaria (APPCC). Es realitzara la determinacio de punts critics a controlar en les linies de canelons de carn i l’apliacio de mesures preventives i mesures correctores en les linies de canelons, croquetes i lasanyes" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Enginyeria Tècnica Agrícola. Indústries Agràries i Alimentàries (ETAIAA)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Anàlisi de perills i punts de control crític" , "dc.subject": "Aliments precuinats -- Indústria i comerç" , "dc.subject": "Aliments -- Indústria i comerç -- Control de qualitat" , "dc.subject": "Convinience foods -- Industries" , "dc.subject": "Food industry and trade -- Quality control" , "dc.subject": "Hazard Analysis and Critical Control Point (Food safety system)" , "dc.title": "Implantació d’un sistema APPCC en les línies de canelons, croquetes i lasanyes a l’empresa de plats precuinats CUINATS JOTRI S.L." , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.7960791000000427; north=41.9741144; name=Cuinats Jotri S.L." }