{ "dc.contributor": "Sanmiguel, Francisco Javier" , "dc.contributor.author": "Font Martínez, Rafel" , "dc.contributor.author": "García Quer, Pere" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Facultat de Medicina" , "dc.date.accessioned": "2014-01-29T11:37:02Z" , "dc.date.available": "2014-01-29T11:37:02Z" , "dc.date.issued": "2011-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/8805" , "dc.description.abstract": "Endinsar-se en l’estudi de les tipologies i les estadístiques de suïcidis implica posar sobre la taula una problemàtica que durant els últims anys ha estat tabú fora dels articles científics, ja que es tenia por que parlar d’aquest tema en mitjans de comunicació podria fomentar l’aparició de més suïcidis. Aquest article pretén realitzar una mirada estadística i comparativa del suïcidi a Catalunya els darrers dos anys i a la província de Girona els darrers 10 anys. La intenció es desvetllar certs interrogants que, per manca d’informació, no estant a l’abast de molta gent, com podrien ser: Quin gènere es suïcida més, homes o dones? A quina edat o franja d’edat hi ha més suïcidis? Aquestes dades són percentualment iguals a tot arreu? Amb aquesta finalitat, i per intentar donar resposta a aquestes qüestions realitzarem un visió objectiva, comparativa i concreta dels resultats obtinguts, tenint present que és tan sols una fotografia determinada d’una població" , "dc.description.abstract": "Getting into the study of types and statistics of Suicide means that we create a problem which, in recent years has been, outside of scientific circles, as taboo as there was the fear that discuss this topic in the Media could promote the emergence or raise of more suicides. This article aims to make a comparative look at statistics of suicide during the last two years in Catalonia, and at the province of Girona in the last 10 years. The intention is to reveal some doubts, which not being within reach of many people due to lack of information, as could be: Which gender is more suicidal, men or women? At what age or or range of ages there are more suicides? Does it happens in the same percentage everywhere? To this end, and to try to answer these questions, we will take a more objective, specific and comparative study of the results obtained, considering that it is only a snapshot of a given population" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Postgrau en Medicina forense. Identificació de cadàvers i actuació en grans catàstrofes" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Suïcidi -- Catalunya -- Girona" , "dc.subject": "Suicide -- Catalunya -- Girona" , "dc.title": "El suïcidi a Catalunya: una mirada teòrica i estadística" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/masterThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.coverage.geolocation": "east=1.5208623999999418; north=41.5911589; name=Catalunya" }