{ "dc.contributor.author": "Carretero Torres, Ma. Reyes" , "dc.contributor.author": "Pérez i Cabaní, Maria Lluïsa" , "dc.date.accessioned": "2013-11-07T12:14:33Z" , "dc.date.available": "2013-11-07T12:14:33Z" , "dc.date.issued": "2009" , "dc.identifier.issn": "1695-5641 (versió paper)" , "dc.identifier.issn": "2013-9594 (versió electrònica)" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/8563" , "dc.description.abstract": "L'autonomia és un concepte que afecta els diferents àmbits de la vida de la persona. El desenvolupament de l'autonomia personal es considera una competència essencial que per ajudar a la persona a desenvolupar-se d'una manera integral. L'autonomia es desenvolupa en un context de relacions i per tant la qualitat que puguin tenir les relacions que manté la persona podrà afavorir o dificultar el desenvolupament de l'autonomia personal. Ajudar els estudiants a desenvolupar la capacitat d'autonomia i iniciativa personal requereix tant ensenyar les eines i els instruments necessaris per a planificar i desenvolupar projectes individuals i col·lectius com fomentar la reflexió sobre el que s'ha fet com a forma d'avaluació i autoregulació constant. En síntesi, la competència en autonomia i iniciativa personal requereix que els estudiants, quan acabin l'ensenyament obligatori, hagin adquirit habilitats per prendre decisions, que siguin conscients i tinguin en compte els factors que poden afectar determinades situacions, que puguin portar a la pràctica les decisions preses, assumir els riscos i acceptar les responsabilitats que derivin en diferents escenaris i contextos" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Societat Catalana de Pedagogia" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.3007.01.51" , "dc.relation.ispartof": "Revista Catalana de Pedagogia, 2009-2010, vol. 7, p. 163-176" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-PS)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Competències professionals -- Ensenyament" , "dc.subject": "Competency based education" , "dc.subject": "Autonomia de l'alumne" , "dc.subject": "Learner autonomy" , "dc.title": "Competència en autonomia i iniciativa personal" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.embargo.terms": "Cap" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.doi": "http://dx.doi.org/10.2436/20.3007.01.51" , "dc.identifier.idgrec": "015397" }