{ "dc.contributor.author": "Casamitjana, Xavier" , "dc.contributor.author": "Vidal Hurtado, Javier" , "dc.date.accessioned": "2013-10-17T07:38:23Z" , "dc.date.available": "2013-10-17T07:38:23Z" , "dc.date.issued": "2009" , "dc.identifier.issn": "1131-5326" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/8461" , "dc.description.abstract": "Els llacs i embassaments es comporten com oscil·ladors multi modals forçats pel vent. Els modes propers als de l'agent forçant són seleccionats d'entre tot l'espectre possible, com a modes d'oscil·lació de la massa d'aigua. En general els modes predominants són els modes baixos, és a dir els modes amb pocs nodes. Això passa especialment als llacs que es poden considerar formats per dues capes. No obstant, als embassaments mediterranis l'estratificació és quasi continua degut sobretot a l'extracció d'aigua i es poden aproximar per sistemes formats per moltes capes. En aquests casos l'espectre possible d'ones internes és fa molt més gran. Als embassaments de Sau i Béznar el vent té una periodicitat de 24 hores i força modes alts d'oscil·lació. Concretament, a l'embassament de Sau hi hem detectat modes amb 2 i 3 nodes verticals i 2 nodes horitzontals (V2H2 i V3H2) i a l'embassament de Béznar modes de fins a 5 nodes verticals i un node horitzontal (V5H1). Hem fet simulacions numèriques per veure l'estructura oscil·latòria en aquests modes de vibració" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Societat Catalana de Física" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/RdF/article/view/4380" , "dc.relation.ispartof": "Revista de Física, 2009, vol. 4, núm. 6, p. 4-9" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-F)" , "dc.rights": "Attribution 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/" , "dc.subject": "Llacs" , "dc.subject": "Lakes" , "dc.title": "La música dels llacs" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.embargo.terms": "Cap" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.idgrec": "017905" , "dc.identifier.eissn": "2013-5326" }