{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Filosofia" , "dc.contributor.author": "Artiga Galindo, Marc" , "dc.date.accessioned": "2013-10-01T06:43:07Z" , "dc.date.available": "2013-10-01T06:43:07Z" , "dc.date.issued": "2013-09-16" , "dc.identifier.other": "Gi. 1385-2013" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/123436" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/8383" , "dc.description.abstract": "Naturalistic theories of intentional content aim at explaining the phenomenon of representation in naturalistic terms: what kind of relation is a representational relation? What grounds the fact that certain states qualify as representations and some do not? What determines representational content? In my dissertation, I provide an original naturalistic theory of representational content along the lines of teleosemantics and use it in order to solve several questions related to cognition. So my thesis is divided into two main parts. The goal of the first part of the project was to provide a set of necessary and sufficient conditions for a state to be endowed with representational content and, in the second part, I apply this naturalistic framework to cognition, focusing on perception and concepts" , "dc.description.abstract": "Les teories naturalistes del contingut intencional intenten explicar el fenomen de la representació en termes naturalistes: Quin tipus de relació és la relació de representació? Què fonamenta el fet que alguns estats siguin representacions i d'altres no? Què determina el contingut representacional? A la meva tesi, defenso una original teoria naturalista del contingut intencional des d'una perspectiva teleosemàntica i l'uso per solucionar un conjunt de problemes relacionats amb la cognició. Per tant, la meva tesi està dividida en dues parts principals; l'objectiu de la primera part és de donar un conjunt de condicions necessàries i suficients perquè un estat tingui contingut intencional i, en la segona part, aplico aquest esquema a la cognició, amb especial interès en la percepció i els conceptes" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Naturalisme" , "dc.subject.other": "Naturalism" , "dc.subject.other": "Naturalismo" , "dc.subject.other": "Contingut intencional" , "dc.subject.other": "Intentional content" , "dc.subject.other": "Contenido intencional" , "dc.subject.other": "Representació" , "dc.subject.other": "Representation" , "dc.subject.other": "Representación" , "dc.subject.other": "Ruth Millikan" , "dc.subject.other": "Percepció" , "dc.subject.other": "Perception" , "dc.subject.other": "Percepción" , "dc.subject.other": "Conceptes" , "dc.subject.other": "Concepts" , "dc.subject.other": "Conceptos" , "dc.title": "A naturalistic theory of intentional content" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Pineda Oliva, David" , "dc.subject.udc": "1 - Filosofia i psicologia" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }