{ "dc.contributor.author": "Sala Lleal, Jordi" , "dc.date.accessioned": "2013-09-16T09:54:59Z" , "dc.date.available": "2013-09-16T09:54:59Z" , "dc.date.issued": "2012" , "dc.identifier.issn": "1138-5790" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/8220" , "dc.description.abstract": "A partir d’uns quants entrebancs en la tasca de la traducció al català de l’obra An Ideal Husband d’Oscar Wilde (anomenats 'anècdotes'), s’observen i s’analitzen determinats conceptes teòrics sobre la traducció i algunes consideracions generals sobre l’especificitat de la traducció teatral (dites 'categories'), com són els de funcionalitat, representabilitat, fluïdesa, visibilitat, equivalència, reescriptura, fidelitat, adequació, acceptabilitat o estrangerització. La consideració d’aquests valors manejats per la teoria de la traducció entra aquí en diàleg amb les vicissituds de la pràctica de la traducció dramàtica, diàleg del qual resulta una reafirmació d’alguns d’aquests valors i, per contra, l’evidència de l’escassa productivitat (almenys amb caràcter universal) d’alguns altres" , "dc.description.abstract": "From the verification of a few obstacles in the task of the translation of Oscar Wilde’s An Ideal Husband (called 'anecdotes') into Catalan, some theoretical concepts about translation and some general considerations on the specificity of the theatre translation (named 'issues') are examined and analyzed — concepts as functionality, performability, fluency, visibility, equivalence, rewriting, faithfulness, adequacy, acceptability or foreignization. The account of these values used by the theory of translation establishes here an open dialogue with the challenges caused by the practice of drama translation. In consequence, some of these values are reaffirmed, and on the contrary, it is made evident the poor output (if universally considered) of some other" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat Autònoma de Barcelona" , "dc.relation.ispartof": "Quaderns: revista de traducció, 2012, núm. 19, p. 373-385" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-FLC)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/" , "dc.subject": "Wilde, Oscar, 1854-1900" , "dc.subject": "Traducció" , "dc.subject": "Translating and interpreting" , "dc.title": "Traduir Oscar Wilde: vicissituds pràctiques i implicacions teòriques" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.embargo.terms": "Cap" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }