{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors" , "dc.contributor.author": "Gómez Ardila, Sergio Eduardo" , "dc.date.accessioned": "2013-06-19T12:12:32Z" , "dc.date.available": "2013-06-19T12:12:32Z" , "dc.date.issued": "2013-06-06" , "dc.identifier.other": "Gi. 950-2013" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/116492" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/8012" , "dc.description.abstract": "Mobile learning (m-learning) is still in its infancy, and great efforts should be made so as to investigate the potentials of an educational paradigm shift from the traditional one-size-fits-all teaching approaches to an adaptive learning that can be delivered via mobile devices. Thus, the next challenge has been identified from this implication: How learning design can be implemented so as to benefit from the m-learning characteristics and achieve adaptation and personalization of the individual learning process in different contexts? An important factor for achieving personalized and adaptive m-learning has been the pedagogically meaningful and technically feasible processing of learners’ contextual information. Therefore in this work, design and delivery of personalized educational scenarios are suggested to be re-thought so as to benefit from the affordances of mobile technologies and the learners’ context" , "dc.description.abstract": "El aprendizaje móvil (m-learning) se encuentra todavía en su infancia y grandes esfuerzos se deben hacer para investigar el cambio de paradigma educativo, desde la forma de enseñanza tradicional de 'un modelo único para todos' a un aprendizaje adaptativo que se pueda entregar a través de dispositivos móviles. De esta manera, el siguiente desafío ha sido identificado por esta implicación: ¿Cómo se puede implementar el diseño instruccional con el fin de beneficiarse de las características del m-learning y lograr la adaptación y personalización del proceso de aprendizaje personal en diferentes contextos? Un importante factor para lograr un m-learning personalizado y adaptable ha sido el procesamiento de la información contextual de los estudiantes. Por lo tanto, en este trabajo se sugiere que sean re-pensados el diseño y la entrega de escenarios educativos orientados a la personalización del aprendizaje y que se beneficien de las potencialidades de las tecnologías móviles y el contexto de los estudiantes" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Mobile learning" , "dc.subject.other": "Learning design" , "dc.subject.other": "Context-aware computing" , "dc.subject.other": "Adaptive learning" , "dc.subject.other": "Personalized learning" , "dc.subject.other": "IMS learning design" , "dc.subject.other": "Adaptive mobile systems" , "dc.subject.other": "Aprendizaje móvil" , "dc.subject.other": "Diseño instruccional" , "dc.subject.other": "Informática sensible al contexto" , "dc.subject.other": "Aprendizaje adaptativo" , "dc.subject.other": "Aprendizaje personalizado" , "dc.subject.other": "Sisetmas móviles adaptativos" , "dc.subject.other": "Aprenentatge mòbil" , "dc.subject.other": "Disseny instruccional" , "dc.subject.other": "Informàtica sensible al context" , "dc.subject.other": "Aprenentatge adaptatiu" , "dc.subject.other": "Aprenentatge personalitzat" , "dc.subject.other": "Sistemes mòbils adaptatius" , "dc.title": "Learning design implementation in context-aware and adaptive mobile learning" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Fabregat Gesa, Ramon" , "dc.subject.udc": "37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure" , "dc.subject.udc": "68 - Indústries, oficis i comerç d'articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }