{ "dc.contributor.author": "Garcia Busquets, Anna" , "dc.date.accessioned": "2013-05-31T08:09:53Z" , "dc.date.available": "2013-05-31T08:09:53Z" , "dc.date.issued": "2013" , "dc.identifier.isbn": "978-84-8458-419-3" , "dc.identifier.other": "GI. 701-2013" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/7874" , "dc.description": "Aquesta publicació té el seu origen en el treball de recerca realitzat dins del Màster d’Iniciació a la Recerca en Humanitats de la Facultat de Lletres de la UdG, dirigit pel doctor Pep Valsalobre, llegit el 25 de febrer de 2013 i que va obtenir la qualificació de Matrícula d’Honor. El manuscrit núm. 6 del CRAI de la Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona ha estat fins ara un text pràcticament desconegut i s’edita aquí per primera vegada" , "dc.description.abstract": "Edició critica del text i descripció completa del manuscrit 'Rahó de l’esperit' de Teresa Mir i March (S.XVIII) i comprovació de les dades biogràfiques de Teresa Mir . Es tracta de la publicació electrònica del treball de recerca de màster «Rahó de l’esperit (1709-1714) de Teresa Mir i March. L’autobiografia espiritual d’una laica. Edició crítica», defensat per la filòloga Anna Garcia Busquets i dirigit pel professor de la Universitat de Girona, Pep Valsalobre" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Servei de Publicacions" , "dc.relation.ispartofseries": "Altres publicacions" , "dc.relation.hasversion": "http://hdl.handle.net/10256/7875" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Mir i Marc, Teresa, S. XVIII" , "dc.subject": "Manuscrits catalans" , "dc.subject": "Manuscripts, Catalan" , "dc.subject": "Literatura religiosa catalana" , "dc.subject": "Religious literature, Catalan" , "dc.title": "Rahó de l’esperit (1709-1714) de Teresa Mir i March: l’autobiografia espiritual d’una laica, edició crítica" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/book" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }