{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Geografia" , "dc.contributor.author": "Garcia Acosta, Xavier" , "dc.date.accessioned": "2013-04-15T05:54:45Z" , "dc.date.available": "2013-04-15T05:54:45Z" , "dc.date.issued": "2012-10-16" , "dc.identifier.other": "Gi. 586-2013" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/109220" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/7725" , "dc.description.abstract": "This thesis aims to expand knowledge about the management of domestic water consumption. Among the various factors that influence water consumption, price and other economic variables have already been addressed by much research on this topic, obviously because of their implications for demand management. However, other factors such as the dominant urban model, the demographic structure and certain social values may also play a very important mediating role. This thesis aims to explore the factors (demographic, regional, socioeconomic, cultural, etc.) that influence domestic water consumption in two different but complementary scales: a local scale (municipalities in the Girona counties of Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de l’Estany and Selva) and a household scale (in suburban areas in the municipalities of Blanes, Caldes de Malavella, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Santa Coloma de Farners, Sils, Tossa de Mar, Vidreres and Vilobí d’Onyar)" , "dc.description.abstract": "La present tesi té com a objectiu principal ampliar els coneixements la gestió de l’aigua per a usos domèstics. Entre els diferents factors que influeixen en el consum d’aigua, els preus i altres variables econòmiques han estat objecte de bona part de les investigacions sobre el tema. No obstant això, altres factors com, per exemple, el model d’ocupació urbana dominant, l’estructura demogràfica o certs valors socials, poden tenir també un rol molt rellevant. En aquesta tesi es proposa aprofundir sobre els factors (demogràfics, territorials, socioeconòmics, culturals, etc.) que incideixen en la demanda d’aigua per a usos domèstics, a dues escales diferents però complementàries: la municipal (municipis de les comarques gironines de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de l’Estany i La Selva) i la llar (urbanitzacions dels municipis de Blanes, Caldes de Malavella, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Santa Coloma de Farners, Sils, Tossa de Mar, Vidreres i Vilobí d’Onyar)" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Consum d'aigua domèstica" , "dc.subject.other": "Gestió de l'aigua" , "dc.subject.other": "Urbanització de baixa densitat" , "dc.subject.other": "Factors socio-demogràfics" , "dc.subject.other": "Jardins" , "dc.subject.other": "Consumo de agua doméstica" , "dc.subject.other": "Gestión del agua" , "dc.subject.other": "Urbanización de baja densidad" , "dc.subject.other": "Factores socio-demográficos" , "dc.subject.other": "Jardines" , "dc.subject.other": "Domestic water consumption" , "dc.subject.other": "Water management" , "dc.subject.other": "Low-density urbanization" , "dc.subject.other": "Sociodemographic factors" , "dc.subject.other": "Gardens" , "dc.subject.other": "Costa Brava" , "dc.title": "Nous processos d'urbanització i consum d'aigua per a usos domèstics. Una exploració de relacions a l'àmbit gironí" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Ribas Palom, Anna" , "dc.contributor.director": "Llausàs i Pascual, Albert" , "dc.subject.udc": "628 - Enginyeria sanitària. Aigua. Sanejament. Enginyeria de la il·luminació" , "dc.subject.udc": "71 - Urbanisme. Paisatgisme, parcs i jardins" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.790228899999999; north=41.6759954; name=Blanes" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.8084466; north=41.8360163; name=Caldes de Malavella" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.8398194; north=41.7005989; name=Lloret de Mar" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.7324996; north=41.7768324; name=Maçanet de la Selva" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.6650879; north=41.8624336; name=Santa Coloma de Farners" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.743285799999999; north=41.81090039999999; name=Sils" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.9303675; north=41.7224989; name=Tossa de Mar" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.7776036; north=41.7902198; name=Vidreres" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.7776036; north=41.7902198; name=Vidreres" }