{ "dc.contributor": "Márquez Briones, Antoni" , "dc.contributor.author": "Serra i Girbau, Xavier" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2013-02-27T12:14:17Z" , "dc.date.available": "2013-02-27T12:14:17Z" , "dc.date.issued": "2006-04" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/7571" , "dc.description.abstract": "L’objecte d’aquest treball és fer una posta a punt d’un programa de simulació. En el nostre cas el programa s’anomena HvacCad. A partir d’aquest programa trobarem les càrregues tèrmiques d’un edifici de vivendes exemple tant per a l’ hivern com a l’estiu. Paral•lelament a aquests càlculs farem els mateixos però amb un full de càlcul convencional, anomenat Aguilar, així podrem comparar els resultats obtinguts. No realitzarem el càlcul de la instal•lació de climatització, només trobarem la potència màxima dels aparells" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Enginyeria Tècnica Industrial. Mecànica (ETIM)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Simulació per ordinador" , "dc.subject": "Edificis -- Instal·lacions" , "dc.subject": "Building fittings" , "dc.subject": "Computer simulation" , "dc.title": "Dimensionat de la instal·lació de climatització d'un edifici de vivendes mitjançant el programa de simulació HvacCad: estudi comparatiu amb els mètodes tradicionals de càlcul" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/draft" }