{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària" , "dc.contributor.author": "Emran Khaled Abd El Aziz, Mohamed" , "dc.date.accessioned": "2013-01-29T12:52:28Z" , "dc.date.available": "2013-01-29T12:52:28Z" , "dc.date.issued": "2012-12-03" , "dc.identifier.other": "Gi. 155-2013" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/98404" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/7439" , "dc.description.abstract": "The work presented in this Doctoral Thesis has studied the temporal and spatial patterns of the most relevant soil parameters with special attention posed to soil biological and biochemical dynamics occurring at the studied soils in a very fragile area at Cap de Creus Peninsula, NE Spain. The main objective was to establish evidence of soil quality through the study of soil carbon dynamics (loss and storage) and their interactions with soil ecosystems. Soil environments were classified in terms of degree of soil quality, relating soil properties with plant cover species, especially along a sequence of agricultural abandonment where perturbations like wildfire and strong downpours often cause regressive dynamics in the natural succession of spontaneous vegetation and start erosion and degradation processes. At this regard, when fire occurrence is frequent, a quick drop down of all soil attributes was recorded leading to loss of biodiversity and, ultimately, desertification." , "dc.description.abstract": "El treball de tesi doctoral ha estudiat els trets espacials i temporals de paràmetres mes rellevants del sòl, amb especial atenció en la dinàmica biològica i bioquímica que es dona en un àrea molt fràgil situada en la Península del Cap de Creus, NE Espanya. L’objectiu principal ha estat establir la qualitat dels sòls mitjançant l’estudi de la dinàmica del carboni (pèrdues i embornals) i la interacció amb l’ecosistema sòl. Els ambients estudiats s’han classificats en termes de qualitat del sòl, relacionant les seves propietats amb la coberta vegetal, especialment al llarg d’una seqüència d’abandonament agrícola on la presencia de pertorbacions com incendis o pluges causen sovint una dinàmica regressiva en la successió natural de la vegetació espontània i activen processos d’erosió i degradació. Tanmateix, en cas d’incendis freqüents, es registra un ràpid deteriorament de les propietats del sòl que provoca una pèrdua de biodiversitat i, mes tard, una desertificació." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Península del Cap de Creus, Catalunya" , "dc.subject.other": "Cap de Creus Peninsula, Catalonia" , "dc.subject.other": "Qualitat del sòl" , "dc.subject.other": "Soil quality" , "dc.subject.other": "Calidad del suelo" , "dc.subject.other": "Carbon dynamics" , "dc.subject.other": "Dinàmica del carboni" , "dc.subject.other": "Dinámica del carbono" , "dc.subject.other": "Ús del sòl" , "dc.subject.other": "Land use" , "dc.subject.other": "Uso de la tierra" , "dc.subject.other": "Abandonament de la terra" , "dc.subject.other": "Land abandonment" , "dc.subject.other": "Abandono de la tierra" , "dc.subject.other": "Canvis de coberta vegetal" , "dc.subject.other": "Plant cover changes" , "dc.subject.other": "Cambios de cobertura vegetal" , "dc.title": "A multiapproach study of soil attributes under land use and cover change at the Cap de Creus Península, NE Spain" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Gispert i Negrell, Maria Assumpta" , "dc.contributor.director": "Pardini, Giovanni" , "dc.subject.udc": "502 - Natura. Estudi, conservació i protecció de la natura" , "dc.subject.udc": "574 - Ecologia general i biodiversitat" , "dc.subject.udc": "577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.coverage.geolocation": "east=3.3149708; north=42.32024509999999; name=Cap de Creus Península" }