{ "dc.contributor": "Roura Grabulosa, Pere" , "dc.contributor.author": "Valverde Díaz, Cristina" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2013-01-29T10:25:01Z" , "dc.date.available": "2013-01-29T10:25:01Z" , "dc.date.issued": "2012-09" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/7434" , "dc.description.abstract": "Aquest projecte, que col•labora amb el Grup de Recerca en Materials i termodinàmica, tractarà de com obtenir òxids de bari purs per incloure en la matriu del superconductor YBCO a partir de diversos precursors moleculars tals com l’acetat de bari, el propionat de bari i l’etil hexaonat de bari. La dificultat rau en la descomposició tèrmica d’aquests precursors a òxid, ja que solen descompondre’s a carbonat. L’estudi consistirà en cercar les condicions que evitin la formació de carbonat i per tant afavoreixin l’obtenció de l’òxid. L’estudi es realitza fent ús de les tècniques d’anàlisi tèrmica tals com la termogravimetria i l’anàlisi tèrmica diferencial. A posteriori, també hem utilitzat la difracció de Raigs-X que ens permetrà analitzar el residu sòlid resultat de la descomposició i per tant saber quin compost tenim, si òxid o carbonat. Tot i això, cal tenir en compte que aquesta tècnica s’ha d’aplicar en finalitzar l’anàlisi tèrmica ja que sinó l’òxid que es forma reacciona amb el CO2 de l’atmosfera amb molta facilitat i aleshores s’observa només carbonat en el resultat" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Enginyeria Tècnica Industrial. Química Industrial (ETIQI)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Compostos de bari -- Oxidació" , "dc.subject": "Superconductors d'alta temperatura" , "dc.subject": "Barium compounds -- Oxidation" , "dc.subject": "High temperature superconductivity" , "dc.title": "Anàlisi tèrmica de l’obtenció d’òxids de bari a partir de precursors moleculars" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.831145099999958; north=41.9636361; name=Universitat de Girona. Grup de Recerca en Materials i Termodinàmica (GRMT)" }