{ "dc.contributor": "Suñol Martínez, Joan Josep" , "dc.contributor": "Escoda i Acero, Ma. Lluïsa" , "dc.contributor.author": "Mayol Duran, Eva" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2013-01-25T09:57:45Z" , "dc.date.available": "2013-01-25T09:57:45Z" , "dc.date.issued": "2012-09" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/7421" , "dc.description.abstract": "L’objectiu d’aquest projecte és la producció d’aliatges tipus Heusler per estudiar les estructures corresponents i portar a terme un estudi experimental per poder analitzar la influència de la composició en la transformació martensítica del material, en concret s’avalua la influència de la concentració de Sn en presència del Co. Per assolir aquest objectiu es produeixen i es caracteritzen tres aliatges Heusler no estequiomètrics amb composició Mn50Ni45-XSnXCo5 on x pren el valor de 5, 7’5 i 10. Els aliatges estudiats són. • Mn50Ni40Sn5Co5 • Mn50Ni37,5Sn7,5Co5 • Mn50Ni35Sn10Co5" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Enginyeria Tècnica Industrial. Mecànica (ETIM)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Transformacions martensítiques" , "dc.subject": "Aliatges amb memòria de forma" , "dc.subject": "Martensitic transformations" , "dc.subject": "Shape memory alloys" , "dc.title": "Producció i anàlisi estructural d’aliatges magnètics amb memòria de forma" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }