{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Química" , "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut de Química Computacional" , "dc.contributor.author": "Luis Luis, Josep Maria" , "dc.date.accessioned": "2013-01-07T07:44:56Z" , "dc.date.available": "2013-01-07T07:44:56Z" , "dc.date.issued": "1999-06-28" , "dc.identifier.other": "Gi. 1890-2012" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/96821" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/7379" , "dc.description.abstract": "The vibrational contribution to nonlinear optics (NLO) properties is the mean goal of study of this Thesis. The vibrational contribution can be split in the nuclear relaxation contribution and the curvature contribution. Nuclear relaxation contribution is caused by the changes in the equilibrium geometry induced by the electric field, while the perturbation on the potential energy surface curvature generates the curvature contribution. The general results of the present Thesis are: the development of new methodology to the calculation of the vibrational contribution, the implementation of the new developed methodology in order to facilitate the routine calculation of the NLO properties, the systematic investigation of the importance of vibrational contribution for several chemical systems" , "dc.description.abstract": "El principal objecte d’estudi d’aquesta tesi doctoral és la contribució vibracional a les propietats òptiques no lineals. La contribució vibracional es pot dividir en la contribució de relaxació nuclear i la contribució de curvatura. La contribució de relaxació nuclear és deguda als canvis en la geometria d’equilibri induïts pel camp elèctric incident, i la contribució de curvatura de la superfície de l’energia potencial induïda pel camp òptic genera la contribució de curvatura. En la primera secció de la tesi s’ha desenvolupat una metodologia per calcular les contribucions de relaxació nuclear i de curvatura a les propietats elèctriques. En la segona secció es presenten un conjunt de programes codificats en FORTRAN90 que permeten el càlcul analític i numèric de les hiperpolaritats vibracionals estàtiques i dinàmiques. En la tercera secció s’estudia l’efecte de les funcions de base i la correlació electrònica en el càlcul de les propietats òptiques no lineals" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Nonlinear optics" , "dc.subject.other": "Òptica no lineal" , "dc.subject.other": "Óptica no lineal" , "dc.subject.other": "Vibrational contribution" , "dc.subject.other": "Contribució vibracional" , "dc.subject.other": "Contribución vibracional" , "dc.subject.other": "Nuclear relaxation contribution" , "dc.subject.other": "Contribució de relaxació nuclear" , "dc.subject.other": "Contribución de relajación nuclear" , "dc.subject.other": "Curvature contribution" , "dc.subject.other": "Contribució de curvatura" , "dc.subject.other": "Contribución de curvatura" , "dc.title": "Desenvolupament, implementació i aplicació de nova metodologia pel càlcul de la contribució vibracional a les propietats elèctriques: contribucions de relaxació nuclear i curvatura" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Duran i Portas, Miquel" , "dc.subject.udc": "535 - Òptica" , "dc.subject.udc": "544 - Química física" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }