{ "dc.contributor": "Suy Franch, Josep" , "dc.contributor.author": "Royán Salvatella, Carles" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2012-09-23T14:07:49Z" , "dc.date.available": "2012-09-23T14:07:49Z" , "dc.date.issued": "2003-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/7084" , "dc.description.abstract": "L'objectiu del projecte és la realització d'una eina capaç de traduir el pseudocodi al llenguatge de programació Java, utilitzant la programació orientada a objectes. S'obté un programa en Java del qual es podrà comprovar el seu bon funcionament, tot compilant-lo amb qualsevol compilador estàndard de Java com el distribuït per Sun Microsystems. El projecte està basat en teories de llenguatges i creació d'autòmats reconeixedors de gramàtiques, ja que són els fonaments per tal de realitzar un compilador/traductor. En el traductor s'implementa tant l'anàlisi lèxica, com la sintàctica i la semàntica. Les etapes de generació de codi intermedi, optimització i generació de codi final són substituïdes per la generació de codi Java" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.format.mimetype": "application/zip" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Enginyeria Tècnica. Informàtica de Sistemes (ETIS)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Programació orientada a l'objecte (Informàtica)" , "dc.subject": "Java (Llenguatge de programació)" , "dc.subject": "Object-oriented programming" , "dc.subject": "Java (Computer program language)" , "dc.title": "Traductor de pseudocodi a Java" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }