{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Psicologia" , "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida" , "dc.contributor.author": "Thomas, Mònica" , "dc.date.accessioned": "2012-09-17T06:31:25Z" , "dc.date.available": "2012-09-17T06:31:25Z" , "dc.date.issued": "2012-07-24" , "dc.identifier.other": "Gi. 1424-2012" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/84094" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/7078" , "dc.description.abstract": "Study of the impact of some emotional factors related to food intake. The research is based on the design and observational cross-cultural adaptation and validation of assessment tools for emotional eating (EES-C) and eating behavior (EPI-C) in 379 non-pathological adolescents (14 -18 years old).
The factorial structure, the concurrent validity, the discriminant and reliability of the original scales were maintained. 
The girls showed a higher emotional intake in AAF in the EES-C and higher scores in DIER and EEAT in the EPI-C. The boys showed the higher scores in PAR.
We found significant differences between different types of emotional eating and sex in the AAF, and DEP subscales. A higher percentage of girls belonged to the type II and obtained the highest scores in Diet ChEAT and depressive symptoms by CDI assessment.
Diet restriction increased 3 times the risk of eating disorders, and greater parental control increased the risk of TCA twice." , "dc.description.abstract": "Estudi de la incidència de factors emocionals relacionats amb ingesta alimentaria. Disseny descriptiu, observacional i transversal d’adaptació i validació cultural dels instruments d’avaluació de la ingesta emocional (EES-C) i de la conducta alimentària (EPI-C) en 379 adolescents no clínics (14 -18 anys). Es mantingué estructura factorial, validesa concurrent, discriminant i fiabilitat de les escales originals. Les noies presentaren major ingesta emocional en AAF i UNS de l’EES-C i puntuacions més elevades en DIER i EEAT en l’EPI-C. Els nois presentaren puntuacions més elevades en PAR. Es trobaren diferències significatives entre tipologies d’ingesta emocional en AAF, DEP i UNS i diferències de sexe. Un percentatge més elevat de noies pertanyien a la tipologia II i obtingué puntuacions més elevades en DIETA mesurada pel ChEAT i simptomatologia depressiva avaluada pel CDI. La restricció dietètica augmentà 3 vegades el risc de TCA, i un major control parental n'augmentà el risc 2 vegades." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Nutrició" , "dc.subject.other": "Nutrición" , "dc.subject.other": "Nutrition" , "dc.subject.other": "Alimentació" , "dc.subject.other": "Alimentación" , "dc.subject.other": "Diet" , "dc.subject.other": "Alimentació emocional" , "dc.subject.other": "Alimentación emocional" , "dc.subject.other": "Eating patterns" , "dc.subject.other": "EPI-C" , "dc.subject.other": "Eating Pattern Inventory for Children" , "dc.subject.other": "EES-C" , "dc.subject.other": "Emotional Eating Scale for Children" , "dc.subject.other": "Adolescència" , "dc.subject.other": "Adolescencia" , "dc.subject.other": "Adolescence" , "dc.subject.other": "Patrons alimentaris" , "dc.subject.other": "Patrones alimentarios" , "dc.subject.other": "Eating patterns" , "dc.subject.other": "Regulació emocional" , "dc.subject.other": "Regulación emocional" , "dc.subject.other": "Emotional regulation" , "dc.title": "Factors emocionals associats a la conducta alimentària en adolescents. Adaptació i validació de l'EES-C i de l'EPI-C" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Gracia Blanco, Manuel de" , "dc.contributor.director": "Canals, Ramon" , "dc.subject.udc": "159.9 - Psicologia" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }