{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Química" , "dc.contributor.author": "Colon i Bosch, Mireia" , "dc.date.accessioned": "2012-09-07T07:39:28Z" , "dc.date.available": "2012-09-07T07:39:28Z" , "dc.date.issued": "2011-02-11" , "dc.identifier.other": "Gi. 1378-2012" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/84050" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/7065" , "dc.description.abstract": "In this thesis, simple methods to determine sulfide at low levels (µg L-1) in aqueous samples and sediments by water free hydrogen sulfide vapor generation using a commercially available vapor generation accessory have been developed. The hydrogen sulfide is then introduced in the ICP-QMS, equipped with an octopole collision/reaction cell which is vented with hydrogen and helium gases, or in the ICP-AES where the optical path between the plasma and the monochromator is purged with nitrogen. Moreover some studies have been conducted for the determination of arsenic by ICP-MS in natural waters with high sodium and chloride content. Spectral and non spectral interferences on arsenic measurement have been investigated and different experiments have been developed to solve such interferences (optimizations of the cell collision conditions, arithmetic corrections, introduction of small amounts of alcohol). Finally, the use of the DGT technique (diffusive gradients in thin films) has been evaluated in acidic samples and mining wastes for the firs time." , "dc.description.abstract": "En aquesta tesi, s’han desenvolupat mètodes senzills per a la determinació de sulfur a baixes concentracions (µg L-1) en mostres aquoses i sediments mitjançant la generació de sulfur d’hidrogen, utilitzant un accessori de generació d’hidrurs comercial. Un cop format el sulfur d’hidrogen, aquest es pot introduir a l’ICP-QMS, equipat amb una cel•la de col•lisió/reacció o a l’ICP-AES amb el pas entre el plasma i el monocromador purgat amb nitrogen. També s’han fet alguns estudis per determinar arsènic amb ICP-MS en aigües naturals amb alt contingut de sodi i clor. S’han estudiat les interferències espectrals i no espectrals sobre aquest element i s’han dut a terme diferents experiments per a resoldre-les (optimització de la cel•la de col•lisió, aplicació de correccions matemàtiques, introducció de petites quantitats d’alcohol). Finalment, s’ha avaluat l’ús de la tècnica de DGT (diffusive gradients in thin films) en mostres àcides (pHs de 5 a 10) i residus de mineria per primera vegada." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Arsenic" , "dc.subject.other": "Arsénico" , "dc.subject.other": "Sulfide" , "dc.subject.other": "Sulfur" , "dc.subject.other": "Sulfuro" , "dc.subject.other": "Diffusive gradients in thin fims" , "dc.subject.other": "Environmental pollutant" , "dc.subject.other": "Contaminación ambiental" , "dc.subject.other": "Contanimació ambiental" , "dc.subject.other": "Mining wastes" , "dc.subject.other": "Residus de mineria" , "dc.subject.other": "Residuos mineros" , "dc.subject.other": "Inorganic contaminants" , "dc.subject.other": "Contaminants inorgànics" , "dc.subject.other": "Contaminantes inorgánicos" , "dc.title": "Analytical strategies based on inductively coupled plasma sprectroscopy (ICP) and diffusive gradients in thin fims (DGT) techniques for the assessment of environmental pollution indicators" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Hidalgo Muñoz, Manuela" , "dc.contributor.director": "Iglesias Juncà, Mònica" , "dc.subject.udc": "543 - Química analítica" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }