{ "dc.contributor.author": "Universitat de Girona. Vicerectorat de Docència i Política Acadèmica" , "dc.date.accessioned": "2008-04-24T10:02:52Z" , "dc.date.available": "2008-04-24T10:02:52Z" , "dc.date.issued": "2007-06" , "dc.identifier.citation": "Universitat de Girona. 'Guia per a l'adaptació a l'espai europeu d'educació superior: 6. Continguts' a Guies per a l’adaptació a l’EEES. Girona: Universitat, 2007. [Consulta: 24 abril 2008]. Necessita Acrobat Reader. Disponible a Internet a: http://hdl.handle.net/10256/609" , "dc.identifier.other": "DL Gi.878-2007" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/609" , "dc.description": "Guies per a l’adaptació a l’EEES, núm. 6" , "dc.description.abstract": "Aquest quadern és el sisè lliurament de la Guia per a l'adaptació a l'espai europeu d'educació superior. Té l'origen en el debat de la Comissió de Seguiment del Pla Pilot d'Adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior de la UdG i del grup de treball que s'ha constituït expressament per tractar el tema de l'avaluació dels aprenentatges" , "dc.description.abstract": "Este cuaderno es la sexta entrega de la guía para la adaptación al espacio europeo de educación superior. Tiene su origen en el debate de la Comisión de Seguimiento del Plan Piloto de Adaptación al Espacio Europeo de Eduación Superior de la UdG y del grupo de trabajo que se ha constituido expresamente para tratar el tema de la evalución de los aprendizajes" , "dc.description.abstract": "This handbook is the sixth issue of the Guide for the Adaptation to the European Higher Education Area. It has originated from the debate of the University of Girona's watchdog committee for the Pilot Scheme for the Adaptation to the European Higher Education Area and the work group specifically set up to deal with the subject of learning assessment" , "dc.description.sponsorship": "Aquest quadern ha estat finançat amb l'ajut concedit pel departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, convocatòria de 2005, per a l'adaptació al sistema de crèdits europeus." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Vicerectorat de Docència i Política Acadèmica" , "dc.relation.ispartofseries": "Publicacions institucionals" , "dc.rights": "Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial – Sense obra derivada (by-nc-nd)" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca" , "dc.subject": "Espai Europeu d'Educació Superior" , "dc.subject": "Unió Europea, Països de la -- Política educativa" , "dc.subject": "Ensenyament universitari -- Catalunya" , "dc.subject": "Títols acadèmics -- Avaluació -- Catalunya" , "dc.subject": "Universitats -- Catalunya" , "dc.title": "Guia per a l'adaptació a l'espai europeu d'educació superior: 6. Continguts = Guía para la adaptación al espacio europeo de educación superior: 6. Contenidos = Guide to Adaptation to the European Higher Education Area: 6. Contents" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/book" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.audience.educationlevel": "Tots els nivells" }