{ "dc.contributor.author": "Montaner Montejano, Jordi" , "dc.contributor.author": "Solà, Joan" , "dc.contributor.author": "Mas-Pla, Josep" , "dc.contributor.author": "Pallí i Buxó, Lluís" , "dc.date.accessioned": "2012-07-06T08:00:00Z" , "dc.date.available": "2012-07-06T08:00:00Z" , "dc.date.issued": "1995" , "dc.identifier.issn": "1130-8524" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/5898" , "dc.description.abstract": "The infilling of the river Ter Plain was produced by alluvial systems under the control of sea-level changes during the Quaternary. This paper describes the sedimentary evolution of the plain, and attemps to present a chronology of the recent geological events based on eustatic curves" , "dc.description.abstract": "El rebliment de la plana del Ter és el resultat d'una sedimentació de tipus alluvial controlada per les oscil·lacions del nivell del mar durant els darrers estadis del quaternari. Aquest treball descriu la dinàmica sedimentària en funció de l'eustatisme i intenta establir una cronologia relativa basada en les corbes eustàtiques existents" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Institut d'Estudis del Baix Empordà" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del documents publicat a: http://www.raco.cat/index.php/EBE/article/view/271880/359726" , "dc.relation.ispartof": "© Estudis del Baix Empordà, 1995, núm. 14, p. 43-53" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-CCAA)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Sediments fluvials" , "dc.subject": "River sediments" , "dc.subject": "Ter (Catalunya : Curs d'aigua)" , "dc.subject": "Ter (Catalonia : River)" , "dc.title": "Aportació al coneixement de l'evolució geològica recent de la plana del Ter (Baix Empordà)" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }