{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut de Tecnologia Agroalimentària" , "dc.contributor.author": "Coll Rius, Anna" , "dc.date.accessioned": "2012-05-29T10:38:11Z" , "dc.date.available": "2012-05-29T10:38:12Z" , "dc.date.issued": "2010-09-10" , "dc.identifier.isbn": "9788469404478" , "dc.identifier.other": "DL Gi.1403-2010" , "dc.identifier.uri": "http://www.tdx.cat/TDX-1119110-104706" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/7934" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4903" , "dc.description.abstract": "Amb la finalitat de garantir la seguretat dels consumidors i del medi ambient, a la UE els aliments modificats genèticament (MG) estan sotmesos a un rigorós procés d'autorització que inclou: caracterització molecular del transgèn i anàlisis comparatives a nivell nutricional i agronòmic. L'ús de tècniques de profiling per avaluar la possible existència d'efectes no esperats derivats de la inserció i/o expressió del transgèn s'ha proposat com a una eina complementària per l'avaluació de la seguretat alimentària. L'objectiu de la present tesis és avaluar la variabilitat associada a la inserció i expressió de transgens en plantes, utilitzant com a exemple el blat de moro MON810. Es pretén complementar les aproximacions ja existents basades en l'estudi de paràmetres concrets mitjançant les tècniques de profiling. Des del punt de vista transcriptòmic i proteòmic, les varietats de blat de moro MON810 semblen ser substancialment equivalents a les seves varietats comparables no-MG. En conseqüència, és possible la producció de plantes MG amb el mínim d'efectes no esperats." , "dc.description.abstract": "To ensure the safety of consumers and the environment, genetically modified (GM) food and feed are submitted to strict legislation. The EU establishes an authorisation procedure requiring: molecular characterisation of the transgene and compositional and agronomic comparative analysis. The use of profiling approaches to evaluate the possible occurrence of unintended effects derived from the insertion and/or expression of the transgene has been proposed as complementary tool for safety assessment. The objective of this thesis was to evaluate the variability associated to the insertion and expression of transgenes in plants, using as example MON810 maize. We aim to complement the existing targeted approaches by providing more unbiased information on the basis of profiling techniques. From the transcriptomics and proteomics perspectives, MON810 maize varieties seem to be substantially equivalent to their non-GM comparators. Thus, the production of GM plants with minimal unexpected effects is possible." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Aliments transgènics" , "dc.subject.other": "Proteomics" , "dc.subject.other": "Proteòmica" , "dc.subject.other": "Plantas transgénicas" , "dc.subject.other": "Transgenic plants" , "dc.subject.other": "Plantes transgèniques" , "dc.subject.other": "Transcriptome" , "dc.subject.other": "MON810" , "dc.subject.other": "Maíz" , "dc.subject.other": "Blat de moro" , "dc.subject.other": "Maize" , "dc.subject.other": "genetically modified organism" , "dc.subject.other": "GMO" , "dc.subject.other": "Genetically modified foods" , "dc.subject.other": "Aleimentos transgénicos" , "dc.title": "Variability associated to the insertion and expression of transgenes in plants" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Nadal i Matamala, Anna" , "dc.contributor.director": "Pla i de Solà-Morales, Maria" , "dc.subject.udc": "575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia" , "dc.subject.udc": "58 - Botànica" , "dc.subject.udc": "633 - Cultius i produccions" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }