{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut de Química Computacional" , "dc.contributor.author": "Poater Teixidor, Albert" , "dc.date.accessioned": "2012-05-29T10:32:01Z" , "dc.date.available": "2012-05-29T10:32:01Z" , "dc.date.issued": "2006-04-24" , "dc.identifier.isbn": "8468991112" , "dc.identifier.other": "DL Gi.677-2006" , "dc.identifier.uri": "http://www.tdx.cat/TDX-0511106-125306" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/7939" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4878" , "dc.description.abstract": "Aquesta tesi és el reflex que de la cooperació entre grups experimentals i grups teòrics s'aconsegueix l'assoliment d'objectius inassolibles de forma individual. A partir de la DFT s'expliquen processos inorgànics i organometàl·lics de gran valor biològic i/o industrial. La tesi està enfocada especialment a l'estudi de complexos mononuclears i binuclears de coure, on té lloc l'activació d'enllaços C-H, C-C, i O-O. L'estudi de complexos octaèdrics de ruteni ha permès dur a terme extensos estudis isomèrics i racionalitzar les propietats espectroscòpiques dels mateixos. A més a més, estudis més puntuals respecte clusters de coure, l'estudi de la reacció de Pawson-Khand, l'estudi d'enllaços Pt-Pt en complexos trimèrics de platí, a més a més de l'estudi de la isomeria de complexos de Ni i Pt." , "dc.description.abstract": "This thesis shows that the cooperation between experimental and theoretical groups gives as a result the achievement of aims impossible working independently. From DFT calculations inorganic and organometallic problems related to great biological and industrial processes can be explained. This thesis is especially focused on the study of mononuclear and binuclear copper complexes, where a C-H, C-C, and O-O bond activation takes place. The study of octahedral ruthenium complexes has allowed carrying out isomeric studies and the rationalization of spectroscopic properties. Furthermore, other little studies related to copper clusters, the Pawson-Khand reaction, Pt-Pt bond interaction in trimer platinum complexes, and isomerism of Ni and Pt complexes." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Cluster" , "dc.subject.other": "Metathesis of oleofines" , "dc.subject.other": "Activación de enlaces" , "dc.subject.other": "Activació d'enllaços" , "dc.subject.other": "C-H CC O-O bond activation" , "dc.subject.other": "Rutenio" , "dc.subject.other": "Ruteni" , "dc.subject.other": "Ruthenium" , "dc.subject.other": "Isomerisme" , "dc.subject.other": "Isomerismo" , "dc.subject.other": "Isomerism" , "dc.subject.other": "Cobre" , "dc.subject.other": "Coure" , "dc.subject.other": "Cooper" , "dc.subject.other": "Metathesis de oleofina" , "dc.title": "Isomerism and C-H, C-C, O-O, C-O bond activation studies by transition metals" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Duran i Portas, Miquel" , "dc.contributor.director": "Solà i Puig, Miquel" , "dc.subject.udc": "54 - Química" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }