{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut de Química Computacional" , "dc.contributor.author": "Asturiol Bofill, David" , "dc.date.accessioned": "2012-05-29T10:29:17Z" , "dc.date.available": "2012-05-29T10:29:17Z" , "dc.date.issued": "2010-02-05" , "dc.identifier.isbn": "9788469319901" , "dc.identifier.other": "DL Gi.322-2010" , "dc.identifier.uri": "http://www.tdx.cat/TDX-0305110-113416" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/7943" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4871" , "dc.description.abstract": "En aquesta tesi he estudiat l'efecte de l'error de superposició de base (BSSE) en la planaritat d'algunes molècules. He observat que l'ús d'alguns mètodes de càlcul amb determinades funcions de base descriuen mínims d'energia no planars per les bases nitrogenades de l'ADN. He demostrat que aquests problemes es poden arreglar utilitzant el mètode Counterpoise per corregir el BSSE en els càlculs. En aquesta tesi també he estudiat la fotofísica de la timina i els resultats mostren que existeixen dos camins de relaxació des de l'estat excitat que permeten la regeneració de l'estructura inicial de forma ultraràpida." , "dc.description.abstract": "The effect of the basis set superposition error (BSSE) on the planarity of some molecules has been studied in this thesis. I have observed that the use of some correlated methods with certain basis sets lead to non-planar minima structures of nucleobases. I have shown that the use of the Counterpoise method fixes these pitfalls in all cases. I have also studied the photophysics of thymine in this thesis and my results show that there exist two decay paths that can regenerate the initial structure of thymine in less than tenths of picoseconds upon photon absorption." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Photophysics" , "dc.subject.other": "Fotofísica" , "dc.subject.other": "Thymine" , "dc.subject.other": "Timina" , "dc.subject.other": "Counterpoise method" , "dc.subject.other": "Método Counterpoise" , "dc.subject.other": "Mètode Counterpoise" , "dc.subject.other": "Set superposition error" , "dc.subject.other": "Error de superposición de base" , "dc.subject.other": "Error de superposició de base" , "dc.title": "Basis set superposition error effects, excited-state potential energy surface and photodynamics of thymine" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Salvador Sedano, Pedro" , "dc.contributor.director": "Duran i Portas, Miquel" , "dc.contributor.director": "Blancafort San José, Lluís" , "dc.subject.udc": "544 - Química física" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }