{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Química" , "dc.contributor.author": "Monroc, Sylvie" , "dc.date.accessioned": "2012-05-29T08:29:42Z" , "dc.date.available": "2012-05-29T08:29:42Z" , "dc.date.issued": "2008-01-18" , "dc.identifier.isbn": "9788469157367" , "dc.identifier.other": "DL Gi.777-2008" , "dc.identifier.uri": "http://www.tdx.cat/TDX-0707108-115945" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/8045" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4743" , "dc.description.abstract": "Aquesta tesi doctoral se centra en l'estudi de l'aplicació de pèptids antimicrobians en la lluita contra agents patògens de cultius de plantes d'interès econòmic.L'estratègia sintètica s'ha portat a terme utilitzant metodologies convencionals de síntesi de pèptids en fase sòlida com l'estratègia tridimensional ortogonal Fmoc/tBut/Allyl. Ha calgut fer la recerca de les condicions òptimes per a l'eliminació del grup Allyl i la ciclació. D'entre els pèptids cíclics de 4-10 aminoacids sintetitzats, el decapèptid c(Lys-Leu-Lys-Leu-Lys-Phe-Lys-Lys-Leu-Gln) ha resultat ésser el més efectiu i s'ha pres com a base per al disseny d'una quimioteca de 56 pèptids. Dels resultats obtinguts s'ha sintetitzat una segona quimioteca basada en l'estructura general c(X1-X2-X3-X4-Lys-Phe-Lys-Lys-Leu-Gln) determinada com la que posseix el millor perfil d'activitat. Els pèptids més efectius obtinguts constituixen els primers exemples de pèptids cíclics actius contra E. amylovora i poden ser considerats com a bons candidats pel desenvolupament d'agents antimicrobians efectius en protecció vegetal." , "dc.description.abstract": "This PhD thesis was centred on the study of the application of de novo designed head-to-tail cationic cyclic peptides as inhibitors of the plant pathogenic microorganisms responsible for diseases in plants of great economic importance. The solid-phase synthesis of the cyclopeptides was carried out using a three-dimensional orthogonal Fmoc/tBut/Allyl strategy. The optimisation study of the allyl group removal and of the head-to-tail cyclization of linear peptides on SynPhase Lanterns was required for the syntheses. From the synthesized cyclic peptides of 4 to 10 residues, the cyclodecapeptide c(Lys-Leu-Lys-Leu-Lys-Phe-Lys-Lys-Leu-Gln) was the most active and has been used as parent peptide in a using a combinatorial chemistry approach. From the results, a second library based on the structure c(X1-X2-X3-X4-Lys-Phe-Lys-Lys-Leu-Gln) has been synthesized. The best cyclodecapeptides are the first examples of cyclic peptides effective against E. amylovora and make them potential candidates for the development of antimicrobial agents for use in plant protection." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Erwinia amylovora" , "dc.subject.other": "SynPhase Lanterns" , "dc.subject.other": "Química combinatòria" , "dc.subject.other": "Combinatorial chemistry" , "dc.subject.other": "Protección vegetal" , "dc.subject.other": "Protecció vegetal" , "dc.subject.other": "Plant protection" , "dc.subject.other": "Cyclic cationic peptides" , "dc.subject.other": "Pèptids cíclics catiònics" , "dc.subject.other": "Péptidos cíclicos catiónicos" , "dc.subject.other": "Antimicrobial agents" , "dc.subject.other": "Agents antimicrobians" , "dc.subject.other": "Agentes antimicrobianos" , "dc.title": "Synthesis and evaluation of cyclic cationic peptides as antimicrobial agents for use in plant protection" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Bardají Rodríguez, Eduard" , "dc.contributor.director": "Planas i Grabuleda, Marta" , "dc.contributor.director": "Feliu Soley, Lídia" , "dc.subject.udc": "54 - Química" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }