{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Química" , "dc.contributor.author": "Afonso Afonso, Ana" , "dc.date.accessioned": "2012-05-29T08:27:07Z" , "dc.date.available": "2012-05-29T08:27:07Z" , "dc.date.issued": "2011-07-22" , "dc.identifier.other": "DL Gi.1307-2011" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/38882" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4727" , "dc.description.abstract": "En aquesta tesi doctoral es va estudiar la preparació de pèptids biarílics en fase sòlida. En primer lloc, es varen borilar residus de fenilalanina o tirosina presents a la seqüència peptídica a través d’una reacció de Miyaura. A continuació, es varen arilar els boronats resultants a través d’una reacció de Suzuki-Miyaura sota irradiació de microones, utilitzant diversos halurs d’aril i haloaminoàcids. La metodologia trobada es va estendre a la preparació de pèptids biarílics cíclics. Aquesta aproximació presenta l’avantatge d’evitar la síntesi en dissolució i la purificació del boronoaminoàcid. A més, permet la preparació d’una àmplia diversitat de pèptids biarílics a partir d’un únic boronopèptid. L’avaluació de l’activitat biològica dels pèptids sintetitzats va permetre idenficar seqüències actives enfront dels bacteris Erwinia amylovora, Xanthomonas vesicatoria, i Pseudomonas syringae, que són responsables de malalties greus en plantes d’interès econòmic com pereres i pomeres, i que varen resultar ser molt poc tòxics enfront cèl•lules eucariotes." , "dc.description.abstract": "The present PhD study was focused on the preparation of biaryl peptides on solid-phase. First, phenylalanine or tyrosine residues were borylated through a Miyaura reaction. Then, the resulting boronates were arylated via a Suzuki-Miyaura reaction under microwave irradiation, using a range of aryl halides and haloamino acids. This methodology was extended to the solid-phase synthesis of biaryl cyclic peptides. This strategy is advantageous because it avoids the synthesis and purification of amino acid boronates in solution. Moreover, it allows the preparation of a large diversity of biaryl peptides from a single boronopeptide intermediate. The evaluation of the biological activity allowed the identification of active sequences against the economically important plant pathogenic bacteria Erwinia amylovora, Xanthomonas vesicatoria, and Pseudomonas syringae, and moreover they were not toxic against eukaryotic cells." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Pèptids biarílics" , "dc.subject.other": "Biaryl peptides" , "dc.subject.other": "Péptidos biarílicos" , "dc.subject.other": "Pèptids antimicrobials" , "dc.subject.other": "Antimicrobial peptides" , "dc.subject.other": "Péptidos antimicrobianos" , "dc.subject.other": "Irradiació de microones" , "dc.subject.other": "Microwave irradiation" , "dc.subject.other": "Irradiación de microondas" , "dc.subject.other": "Fase sòlida" , "dc.subject.other": "Solid-phase" , "dc.subject.other": "Fase sólida" , "dc.subject.other": "Borilació" , "dc.subject.other": "Borilation" , "dc.subject.other": "Borilación" , "dc.subject.other": "Reacció de Suzuki-Miyaura" , "dc.subject.other": "Suzuki-Miyaura reaction" , "dc.subject.other": "Reacción de Suzuki-Miyaura" , "dc.title": "Pèptids biarílics a partir de 4-iodofenilalanina o 3-iodotirosina per borilació i reacció de Suzuki-Miyaura en fase sòlida. Avaluació de l'activitat antimicrobiana" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Planas i Grabuleda, Marta" , "dc.contributor.director": "Feliu Soley, Lídia" , "dc.subject.udc": "547 - Química orgànica" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }