{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Pedagogia" , "dc.contributor.author": "Juandó, Josep" , "dc.date.accessioned": "2012-05-29T07:47:29Z" , "dc.date.available": "2012-05-29T07:47:29Z" , "dc.date.issued": "2008-11-21" , "dc.identifier.isbn": "9788469214466" , "dc.identifier.other": "DL Gi.130-2009" , "dc.identifier.uri": "http://www.tdx.cat/TDX-0123109-115100" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/7989" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4651" , "dc.description.abstract": "Estudi de cas, centrat en una escola d'educació infantil i primària del Gironès. El tractament de la informació s'ha fet mitjançant el mètode de comparacions constants en el marc de la Grounded Theory. Principals conclusions: 1. El projecte genera l'equip En el cas estudiat, la proposta d'implantació d'un projecte contextualment i socialment compromès ha acabat generant dinàmiques col·lectives i estables de treball. 2. Es pot aprendre a treballar en equip Simplement practicant-ho, a partir del concurs d'unes condicions prèvies. Cada persona, però, pot desenvolupar-se en marcs col·laboratius de diferents maneres i amb diferents intensitats. 3. Un treball en equip prolongat en el temps modifica el context Un cop instal·lades les dinàmiques de treball en equip, el treball dels mestres en aquesta escola adquireix unes característiques diferents. El procés d'incorporació d'un nou mestre en aquesta escola, per exemple, presenta diferències evidents abans i després de la posada en funcionament dels projectes col·laboratius." , "dc.description.abstract": "Case study focusing on a primary school in Girona, Catalonia. The method used is the Constant Comparison Method, from Grounded Theory. Main conclusions: 1. The project generates the team In the studied case, the implementation of a socially significant project has created stable, collective dynamics of work. 2. Teamwork can be learned Simply by doing it, if several initial conditions are met. Everybody can develop themselves in collaborative contexts in different ways and to different degrees. 3. Teamwork over an extended period of time changes the context Once the dynamics of teamwork have been introduced, the work of the teachers at the school changes. The process of incorporating a teacher in this school, for example, is obviously different before and after the introduction of collaborative projects." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Consens" , "dc.subject.other": "Projectes" , "dc.subject.other": "Treball en equip" , "dc.subject.other": "Organització" , "dc.subject.other": "Coordinació" , "dc.subject.other": "Equip" , "dc.title": "El treball en equip dels mestres. Causes i efectes" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Geli, Anna M." , "dc.subject.udc": "371 - Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }