{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació" , "dc.contributor.author": "Bertran i Casanovas, Rosa" , "dc.date.accessioned": "2012-05-29T07:17:45Z" , "dc.date.available": "2012-05-29T07:17:45Z" , "dc.date.issued": "2011-03-11" , "dc.identifier.isbn": "9788469425909" , "dc.identifier.other": "DL Gi.403-2011" , "dc.identifier.uri": "http://www.tdx.cat/TDX-0317111-135534" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/7814" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4606" , "dc.description.abstract": "La part A és un estudi filològic introductori de l'obra teatral La viuda astuta, de 1818, traduïda al menorquí per Vicenç Albertí i Vidal de l'obra La vedova scaltra de Carlo Goldoni. Hi torbem un recorregut per la vida, obra, marc intel·lectual i trajectòria de la activitat traductora d'Albertí. Així mateix hi trobem una localització de La vedova Scaltra dins la primera etapa de la reforma goldoniana. I finalment s'hi desenvolupa l'estudi comparatiu-lingüístic de La vedova Scaltra amb la versió catalana d'Albertí. La part B consta de la transcripció comentada, amb 153 notes, del manuscrit de La viuda astuta. La part C és la transcripció integral de l'obra original, seguint l'edició Giuseppe Ortolani, 1936, que s'acara amb la part D que és la traducció catalana realitzada per la doctoranda." , "dc.description.abstract": "Part A is an introductory philological study of the play La viuda astuta, from 1818, translated into menorcan by Vicenç Albertí i Vidal from the play La vedova scaltra by Carlo Goldoni. We find a journey through the life, work, intellectual framework and trajectory of Albertí's translations. We also find a venue for La vedova scaltra in the first stage of the goldonian reform. Finally the comparative-linguistic study of La vedova scaltra is developed with Albertí's catalan version. Part B consists of a transcription with commentary, of 153 notes, of the manuscript of La viuda astuta. Part C is the complete transcription of the original work, following the Giuseppe Ortolani, 1936, edition, side by side with Part D, which is the catalan translation made by the PhD candidate." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Traducció literària" , "dc.subject.other": "La vedova scaltra" , "dc.subject.other": "Carlo Goldoni" , "dc.subject.other": "Vicenç Albertí i Vidal (1786-1859)" , "dc.title": "La primera traducció goldoniana al català: La viuda astuta de Vicenç Albertí i Vidal. Manuscrit, traducció i context" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Rossich, Albert" , "dc.subject.udc": "81 - Lingüística i llengües" , "dc.subject.udc": "82 - Literatura" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }