{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Biologia" , "dc.contributor.author": "Soler del Monte, Marçal" , "dc.date.accessioned": "2012-05-28T17:29:52Z" , "dc.date.available": "2012-05-28T17:29:52Z" , "dc.date.issued": "2008-06-09" , "dc.identifier.isbn": "9788469157350" , "dc.identifier.other": "DL Gi.996-2008" , "dc.identifier.uri": "http://www.tdx.cat/TDX-0703108-130742" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/7629" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4565" , "dc.description.abstract": "La peridermis és una estructura complexa que protegeix els òrgans vegetals madurs (secundaris) i les zones que han sofert ferides de la pèrdua d'aigua i dels patògens. Aquesta funció barrera és deguda al fel·lema o súber, un teixit format per cèl·lules suberificades. Tant el fel·lema com la suberina són crucials per la vida de les plantes terrestres, però pràcticament no es coneix res dels processos moleculars que regulen la seva formació, probablement degut a la manca de models adequats. En aquesta tesi s'han identificat i caracteritzat gens induïts al fel·lema mitjançant la combinació de dues plantes models. L'escorça d'alzina surera (Quercus suber) s'ha utilitzat per aïllar gens candidats de la formació del fel·lema i per investigar el comportament d'alguns d'aquests gens durant l'estació de creixement, mentre que la pela de la patata (Solanum tuberosum) s'ha utilitzat en estudis de genètica reversa per demostrar la funció d'alguns gens reguladors al fel·lema." , "dc.description.abstract": "The periderm is a complex structure that protects plant mature (secondary) organs and wounded tissues from water loss, injuries and pathogens. This barrier capacity is accomplished by the cork layer of the periderm, a tissue made of dead cells with suberin deposited into cell walls. Although cork and suberin are critical for the survival of land plants, very few is known about the molecular processes involved in their biosynthesis and differentiation, probably due to the lack of appropriate plant models. Here we developed a strategy to identify and characterize cork candidate genes using a combination of two model plants for periderm studies. The bark of cork oak (Quercus suber) was used to identify candidate genes and to analyze the seasonal behaviour of some of these genes. The potato (Solanum tuberosum) tuber was used to demonstrate the role of some selected candidates in the regulation of cork by reverse genetic analyses." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Regulación genética" , "dc.subject.other": "Genetic regulation" , "dc.subject.other": "Potato" , "dc.subject.other": "Regulació genètica" , "dc.subject.other": "Patatera" , "dc.subject.other": "Quercus suber" , "dc.subject.other": "Alcornoque" , "dc.subject.other": "Alzina surera" , "dc.subject.other": "Cork oak" , "dc.subject.other": "Suberin" , "dc.subject.other": "Suberina" , "dc.subject.other": "Cork layer" , "dc.subject.other": "súber" , "dc.subject.other": "Fel·lema" , "dc.subject.other": "Periderm" , "dc.title": "Molecular genetics of cork formation" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Figueras i Vall-llosera, Mercè" , "dc.subject.udc": "57 - Biologia" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }