{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte" , "dc.contributor.author": "Curós i Vilà, Maria Pilar" , "dc.date.accessioned": "2012-05-28T17:12:45Z" , "dc.date.available": "2012-05-28T17:12:46Z" , "dc.date.issued": "2002-12-20" , "dc.identifier.isbn": "8468882747" , "dc.identifier.other": "DL Gi.1110-2002" , "dc.identifier.uri": "http://www.tdx.cat/TDX-0915104-122424" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/7950" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4522" , "dc.description.abstract": "L'objectiu d'aquesta tesi doctoral consisteix en determinar si el model de gestió dels recursos humans de les empreses matrius japoneses es transferible a les filials japoneses de Catalunya. Per tot això després d'un estudi teòric sobre la literatura existent del model de gestió dels recursos humans japonès i la internacionalització dels recursos humans, s'ha realitzat un treball empíric mitjançant una enquesta a les filials japoneses instal.lades a Catalunya. En el qüestionari s'analitzen diferents àmbits de la gestió dels recursos humans i que constitueixen les 7 hipòtesis del nostre treball de camp basades en el model de recursos humans japonès referides a: 1- Reclutament i selecció, 2- Promoció i Rotació, 3- Lideratge, comunicació i treball en equip, 4- Motivació, clima laboral i cultura empresrial, 5- Formació i desenvolupament, 6- Avaluació de l'acompliment, y 7- Retribució i beneficis socials. Tot això ens ha indicat quina es la tendència del model japonès de recursos humans a les filials catalanes tenint en compte que estem analitzant un contexte cultural diferent a la idiosincrasia dels treballadors japonesos. El treball ens ha permés de proposar dues línies d'investigació, una a determinar en el temps i una altre en l'espai. En el temps amb la nova generació s'està produint un canvi cultural en el qual els joves japonesos intenten importar part dels valors occidentals que es veurà reflectit al llarg de 10-20 anys. I en l'espai l'aplicació de l'estudi a altres països europeus, com Anglaterra, França i Alemanya que són els principals països on els japonesos prefereixen instal.lar-se." , "dc.description.abstract": "The objective of this doctoral thesis is to consider if the Human Resource Management model of the Japanese head office is transferable to the Japanese subsidiaries settled in Catalonia. After a theoretical study about the existent literature of the Japanese Human Resource Management model and the internationalization of Human Resources an empirical research has been carried out by means of a survey in the Japanese subsidiaries set up in Catalonia. In this survey different aspects of the Human Resource Management have been analysed and they constitute the seven hypotheses of our research based on the Japanese Human Resources model conerning: 1- Recruitment and Selection, 2- Promotion and Rotation, 3- Leardership, communication and Teamwork, 4- Motivation, labour atmosphere and Management culture, 5- Training and development, 6- Personnel Appraisal and 7- Retribution and Social Benefits. All this has shown us what the tendency of the Japanese Human Resources model in the Catalan subsidiaries is, taking into account that we are analysing a different cultural context to the idiosyncrasy of Japanese workers." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Japan's multinacional enteprises" , "dc.subject.other": "Transferibilitat Model" , "dc.subject.other": "Multinacionales japonesas" , "dc.subject.other": "Multinacionals japoneses" , "dc.subject.other": "Recursos humans" , "dc.subject.other": "Recursos humanos" , "dc.subject.other": "Transferabilidad" , "dc.subject.other": "Human resources" , "dc.subject.other": "Transferability" , "dc.title": "El model japonès de gestió dels recursos humans i las seva implantació a les filials japoneses de Catalunya" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Valls Pasola, Jaume" , "dc.subject.udc": "65 - Gestió i organització. Administració i direcció d'empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.coverage.geolocation": "east=1.5208623999999418; north=41.5911589; name=Les filials japoneses de Catalunya" }