{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada" , "dc.contributor.author": "Mas Baixeras, Albert" , "dc.date.accessioned": "2012-05-28T17:10:05Z" , "dc.date.available": "2012-05-28T17:10:06Z" , "dc.date.issued": "2011-03-30" , "dc.identifier.isbn": "9788469442586" , "dc.identifier.other": "DL Gi.672-2011" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/22705" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4510" , "dc.description.abstract": "Aquesta tesi presenta un nou mètode pel disseny invers de reflectors. Ens hem centrat en tres temes principals: l’ús de fonts de llum reals i complexes, la definició d’un algoritme ràpid pel càlcul de la il•luminació del reflector, i la definició d’un algoritme d’optimització per trobar més eficientment el reflector desitjat. Les fonts de llum estan representades per models near-field, que es comprimeixen amb un error molt petit, fins i tot per fonts de llum amb milions de raigs i objectes a il•luminar molt propers. Llavors proposem un mètode ràpid per obtenir la distribució de la il•luminació d’un reflector i la seva comparació amb la il•luminació desitjada, i que treballa completament en la GPU. Finalment, proposem un nou mètode d’optimització global que permet trobar la solució en menys passos que molts altres mètodes d’optimització clàssics, i alhora evitant mínims locals." , "dc.description.abstract": "This thesis presents new methods for the inverse reflector design problem. We have focused on three main topics: the use of real and complex light sources, the definition of a fast lighting simulation algorithm to compute the reflector lighting, and the definition of an optimization algorithm to more efficiently find the desired reflector. The light sources are represented by near-field datasets, that are compressed with a low error, even with millions of rays and for very close objects. Then, we propose a fast method to obtain the outgoing light distribution of a reflector and the comparison with the desired one, working completely in the GPU. Finally, a new global optimization method is proposed to search the solution in less steps than most other classic optimization methods, also avoiding local minima." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Infografia" , "dc.subject.other": "Computer graphics" , "dc.subject.other": "Reflectors" , "dc.subject.other": "Reflectores" , "dc.subject.other": "Disseny invers" , "dc.subject.other": "Invers design" , "dc.subject.other": "Diseño inverso" , "dc.subject.other": "Near field" , "dc.subject.other": "Algoritme d'optimització" , "dc.subject.other": "Optimization algorithm" , "dc.subject.other": "Algoritmo de optimización" , "dc.subject.other": "GPU" , "dc.title": "Optimization of inverse reflector design" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Martín Campos, Ignacio" , "dc.contributor.director": "Patow, Gustavo" , "dc.subject.udc": "004 - Informàtica" , "dc.subject.udc": "68 - Indústries, oficis i comerç d'articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }