{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient" , "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària" , "dc.contributor.author": "Ruscalleda Beylier, Maël" , "dc.date.accessioned": "2012-05-28T16:59:17Z" , "dc.date.available": "2012-05-28T16:59:17Z" , "dc.date.issued": "2012-02-17" , "dc.identifier.other": "DL Gi.437-2012" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/78031" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4495" , "dc.description.abstract": "This thesis results from the collaborative projects between the LEQUIA-UdG group and Cespa (a company in charge of several landfill sites in Spain). The aim of the work was the development of a suitable alternative treatment for nitrogen removal from mature landfill leachates. The thesis presents the application of the anammox (anaerobic ammonium oxidation process) process to treat ammonium rich leachates as the second step of the PANAMMOX® process. The work deals with preliminary studies about the characteristics of the anammox process in a SBR, with special focus on the response of the biomass to nitrite exposure. The application of the anammox process with leachate was first studied in a lab-scale reactor, to test the effect of the leachate matrix on anammox biomass and its progressive adaptation. Finally, a start-up strategy is developed and applied for the successful start-up of a 400L anammox SBR in less than 6 months." , "dc.description.abstract": "Aquesta tesi és fruit de la col•laboració entre el grup LEQUIA-UdG i Cespa. L'objectiu del treball va ser el desenvolupament d'un tractament alternatiu per a l'eliminació biològica de nitrogen dels lixiviats madurs d'abocador. La tesi presenta l'aplicació del procés anammox (anaerobic ammonium oxidation) per tractar elevades càrregues de nitrogen en el segon pas del procés PANAMMOX ®. El treball inclou estudis preliminars sobre les característiques del procés de anammox en un SBR, amb especial atenció a la resposta de la biomassa a l'exposició de nitrit. L'aplicació del procés anammox amb lixiviat es va estudiar inicialment en un reactor a escala de laboratori, per provar l'efecte de la matriu del lixiviat sobre la biomassa anammox i la seva adaptació progressiva. Finalment, es va desenvolupar una estratègia de posada en marxa que va ser aplicada amb èxit per a la posada en marxa d'un SBR anammox de 400L en menys de 6 mesos." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Anammox process" , "dc.subject.other": "Procés anammox" , "dc.subject.other": "Proceso anammox" , "dc.subject.other": "Anaerobic ammonium oxidation" , "dc.subject.other": "High nitrogen strength" , "dc.subject.other": "Nitrogen removal" , "dc.subject.other": "Eliminació biològica de nitrogen" , "dc.subject.other": "Eliminación biológica del nitrógeno" , "dc.subject.other": "Mature landfill leachates" , "dc.subject.other": "Lixiviats madurs d'abocador" , "dc.subject.other": "Lixiviados maduros de vertedero" , "dc.subject.other": "Heterotrophic denitrifiers" , "dc.subject.other": "Bacteris desnitrificants heterotròfics" , "dc.subject.other": "Bacterias desnitrificantes heterotróficas" , "dc.title": "Treatment of mature urban landfill leachates by anammox process" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Balaguer i Condom, Maria Dolors" , "dc.contributor.director": "Colprim Galceran, Jesús" , "dc.subject.udc": "504 - Ciències del medi ambient" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }