{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient" , "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària" , "dc.contributor.author": "Anfruns Bagaria, Alba" , "dc.date.accessioned": "2012-05-28T16:58:19Z" , "dc.date.available": "2012-05-28T16:58:19Z" , "dc.date.issued": "2011-11-25" , "dc.identifier.other": "DL Gi.110-2012" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/52866" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4491" , "dc.description.abstract": "Volatile Organic Compounds (VOCs) are one of the main groups of odour causing compounds in Waste Water Treatment Plants (WWTP). Adsorption technology is already established, in recent years the interest for the optimization of the costs associated with this technique has grown significantly. In particular, there are different options, from the use of low cost adsorbents, to reducing costs associated with carbon regeneration process. In this thesis, the adsorption of the three VOCs on sewage sludge based adsorbents was studied. It was proved that adsorbents obtained by chemical activation of sewage sludge with alkaline hydroxides are comparable to commercial activated carbons (ACs). Likewise, the adsorption of multicomponent gaseous streams was also studied. Related to the ACs regeneration, it was proposed a regeneration treatment of VOC saturated ACs with H2O2 based on advanced oxidation processes (AOP). The influence of the surface chemistry of ACs in this regeneration process was also studied." , "dc.description.abstract": "Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) son unos de los principales compuestos causantes de olores en las emisiones de EDARs. La adsorción es una técnica ampliamente utilizada para la eliminación de COVs en corrientes gaseosas y en los últimos tiempos ha crecido significativamente el interés para la optimización de los costes relacionados con esta técnica. En esta tesis se estudió el proceso de adsorción tres COVs en adsorbentes preparados a partir de lodos de EDAR, comprobando que adsorbentes obtenidos mediante activación química de lodos de depuradora son comparables a carbones activados comerciales (CAs). También se estudió la adsorción de corrientes multicomponente de COVs. En referencia a la regeneración del carbón activado, se propuso un tratamiento de regeneración con H2O2 de CAs saturados con COVs basado en los procesos avanzados de oxidación. Asimismo se estudió la influencia de la química superficial de los CAs en el proceso de regeneración con H2O2." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Depuración de aguas residuales" , "dc.subject.other": "Wastewater treatment" , "dc.subject.other": "Depuració d'aigües residuals" , "dc.subject.other": "Compuestos orgánicos volátiles" , "dc.subject.other": "Volatile organic compounds" , "dc.subject.other": "Compostos orgànics volàtils" , "dc.subject.other": "VOCS" , "dc.subject.other": "COVS" , "dc.subject.other": "Adsorción" , "dc.subject.other": "Adsorption" , "dc.subject.other": "Adsorció" , "dc.subject.other": "Oxidación" , "dc.subject.other": "Oxidation" , "dc.subject.other": "Oxidació" , "dc.subject.other": "Lodos de depuradora" , "dc.subject.other": "Sewage sludge" , "dc.subject.other": "Fangs residuals" , "dc.subject.other": "EDAR" , "dc.subject.other": "WWTP" , "dc.subject.other": "Plantas de tratamiento de aguas residuales" , "dc.subject.other": "Plantes de tractament d'aigües residuals" , "dc.subject.other": "Wastewater treatment plants" , "dc.subject.other": "Regeneración" , "dc.subject.other": "Regeneration" , "dc.subject.other": "Regeneració" , "dc.subject.other": "Peróxido de hidrógeno" , "dc.subject.other": "Hydrogen peroxide" , "dc.subject.other": "Peròxid d'hidrògen" , "dc.subject.other": "H2O2" , "dc.title": "Procesos secuenciales de adsorción/oxidación con H2O2 para la eliminación de compuestos orgánicos volátiles" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Martín, María José" , "dc.contributor.director": "Montes Morán, Miguel A." , "dc.subject.udc": "504 - Ciències del medi ambient" , "dc.subject.udc": "628 - Enginyeria sanitària. Aigua. Sanejament. Enginyeria de la il·luminació" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }