{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient" , "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària" , "dc.contributor.author": "Monclús Sales, Hèctor" , "dc.date.accessioned": "2012-05-28T16:51:04Z" , "dc.date.available": "2012-05-28T16:51:04Z" , "dc.date.issued": "2011-11-08" , "dc.identifier.other": "DL Gi.319-2012" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/78922" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4473" , "dc.description.abstract": "The work presented in this PhD thesis includes various partial studies aimed at developing a decision support system for membrane bioreactor integrated control. The decision support systems (DSS) have as a main goal to facilitate the operation of complex processes due to the multiple variables that are processed. For this reason, the research used has focused on aspects related to nutrient removal, and on the development of indicators or sensors capable of facilitating, automating and controlling the filtration process in an integrated way with the biological processes that taking place. Work has also been done on the design, development, implementation and validation of tools based on the knowledge made available by the automatic control and the supervision of the MBRs" , "dc.description.abstract": "El treball presentat en aquesta tesi doctoral inclou diversos estudis parcials amb l’objectiu final de desenvolupar un sistema d’ajuda a la decisió pel control integrat dels bioreactors de membrana. Els sistemes d’ajuda a la decisió, SAD o DSS de l’anglès, decision support system, tenen com a objectiu facilitar l’operació de processos complexes degut a multitud de variables de procés. Per aquest motiu, la recerca realitzada s’ha centrat en aspectes relacionats amb l’eliminació de nutrients, i en el desenvolupament d’indicadors o sensors pel procés de filtració capaços d’integrar-se amb els processos biològics que hi tenen lloc. També s’ha treballat en el disseny, desenvolupament, implementació i validació d’eines basades en el coneixement que facilitin el control automàtic i la supervisió dels MBR mitjançant un DSS." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Automatic control" , "dc.subject.other": "Control automàtic" , "dc.subject.other": "Control automático" , "dc.subject.other": "Biological nutrient removal" , "dc.subject.other": "Eliminació biològica de nutrients" , "dc.subject.other": "Eliminación biológica del nutrientes" , "dc.subject.other": "Decision support system" , "dc.subject.other": "Sistemes de presa de decisions" , "dc.subject.other": "Sistemas de toma de decisiones" , "dc.subject.other": "Membrane bioreactor" , "dc.subject.other": "Bioreactors de membrana" , "dc.subject.other": "Bioreactores de membrana" , "dc.subject.other": "Fouling" , "dc.title": "Development of a decision support system for the integrated control of membrane bioreactors" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Rodríguez-Roda Layret, Ignasi" , "dc.contributor.director": "Comas Matas, Joaquim" , "dc.subject.udc": "504 - Ciències del medi ambient" , "dc.subject.udc": "54 - Química" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }