{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària" , "dc.contributor.author": "Vallejos, María Evangelina" , "dc.date.accessioned": "2012-05-28T16:38:02Z" , "dc.date.available": "2012-05-28T16:38:02Z" , "dc.date.issued": "2006-06-09" , "dc.identifier.isbn": "8469000683" , "dc.identifier.other": "DL Gi.876-2006" , "dc.identifier.uri": "http://www.tdx.cat/TDX-0703106-160142" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/7793" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4462" , "dc.description.abstract": "En este trabajo se ha estudiado el potencial tanto los filamentos de cáñamo como de la cañamiza como refuerzo/carga del polipropileno. La modificación de estos materiales se realiza para lograr una mayor compatibilidad con la matriz polimérica. Se evaluaron las propiedades mecánicas de las resistencias a tracción e impacto, de los materiales compuestos reforzados tanto de filamento como de cañamiza. Los filamentos de cáñamo poseen suficiente capacidad de refuerzo en los materiales compuestos basado en polipropileno debido a sus propiedades intrínsecas, siendo una buena alternativa como material de refuerzo. Así, la adición de MAPP (polipropileno modificado con anhídrido maleico) conduce a materiales compuestos con unas resistencias a tracción de hasta el 70% de las que se obtienen con compuestos de PP reforzados con fibra de vidrio. Mientras que la cañamiza ha actuado como una carga en la matriz, incrementado significativamente la rigidez de los materiales compuestos." , "dc.description.abstract": "In this work, the potential of hemp strands as well as hemp straw, to be used as reinforcement/filler of polyprppylene has been studied. The modification of these materials ha been carried out to obtain a greater compatibility with the polymer matrix. The mechanical properties of the obtained materials were evaluated under tensile, flexural and impact stresses. The hemp strands showed a sufficient capacity of reinforcement in the polypropylene-based composite due to their intrinsic properties, being a good alternative like reinforcement agent. Thus, the addition of MAPP (polypropylene modified with maleic anhydride) leaded to composites with a value of ultimate tensile strength that achieved 70% of the value of materials formulated with PP and fibreglass. In the particular case of the addition of hemp straw, this component acted as a filler of the polymer matrix, increasing the rigidity of the composite but with a limited influence in the ultimate tensile strength." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Materials properties" , "dc.subject.other": "Propietats dels materials" , "dc.subject.other": "Propiedades de materiales" , "dc.subject.other": "Propilè modificat amb anhídric maleic" , "dc.subject.other": "Polypropylene modified with maleic anhydride" , "dc.subject.other": "Polipropileno modificado con anhídrido maleico" , "dc.subject.other": "Propilè" , "dc.subject.other": "Polypropylene" , "dc.subject.other": "Polipropileno" , "dc.subject.other": "Cànem" , "dc.subject.other": "Cannabis sativa" , "dc.subject.other": "Cáñamo" , "dc.subject.other": "Composite materials" , "dc.subject.other": "Materials compostos" , "dc.subject.other": "Materiales compuestos" , "dc.title": "Aprovechamiento integral del Cannabis sativa como material de refuerzo/carga del polipropileno" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Méndez González, José Alberto" , "dc.contributor.director": "Vilaseca Morera, Fabiola" , "dc.subject.udc": "54 - Química" , "dc.subject.udc": "62 - Enginyeria. Tecnologia" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }