{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica" , "dc.contributor.author": "Muñoz Solà, Víctor" , "dc.date.accessioned": "2012-05-28T16:31:01Z" , "dc.date.available": "2012-05-28T16:31:01Z" , "dc.date.issued": "2011-02-17" , "dc.identifier.isbn": "9788469425947" , "dc.identifier.other": "DL Gi.372-2011" , "dc.identifier.uri": "http://www.tdx.cat/TDX-0317111-132937" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/7753" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4453" , "dc.description.abstract": "En problemes d'assignació de recursos, normalment s'han de tenir en compte les incerteses que poden provocar canvis en les dades inicials. Aquests canvis dificulten l'aplicabilitat de les planificacions que s'hagin fet inicialment. Aquesta tesi se centra en l'elaboració de tècniques que consideren la incertesa alhora de cercar solucions robustes, és a dir solucions que puguin continuar essent vàlides encara que hi hagi canvis en l'entorn. Particularment, introduïm el concepte de robustesa basat en reparabilitat, on una solució robusta és una que pot ser reparada fàcilment en cas que hi hagi incidències. La nostra aproximació es basa en lògica proposicional, codificant el problema en una fórmula de satisfactibilitat Booleana, i aplicant tècniques de reformulació per a la generació de solucions robustes. També presentem un mecanisme per a incorporar flexibilitat a les solucions robustes, de manera que es pugui establir fàcilment el grau desitjat entre robustesa i optimalitat de les solucions." , "dc.description.abstract": "Resource allocation problems usually include uncertainties that can produce changes in the data of the problem. These changes may cause difficulties in the applicability of the solutions. This thesis is focused in the elaboration of techniques that take into account such uncertainties while searching for robust solutions, i.e. solutions that can remain valid even if there are changes in the environment. Particularly, we introduce the concept of robustness based on reparability, where a robust solution is one that can be easily repaired when unexpected events occur. Our approach is based in propositional logic, encoding the problem to a Boolean formula, and applying reformulation techniques in order to generate robust solutions. Additionally, we present a mechanism to incorporate flexibility to the robust solutions, so that one can easily set the desired degree between optimality and robustness." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Automatic control" , "dc.subject.other": "Problem solving" , "dc.subject.other": "Resource allocation" , "dc.subject.other": "Robustness" , "dc.subject.other": "Uncertainty" , "dc.subject.other": "Control automático" , "dc.subject.other": "Solución de problemas" , "dc.subject.other": "Asignación de recursos" , "dc.subject.other": "Robusteza" , "dc.subject.other": "Incertidumbre" , "dc.subject.other": "Control automàtic" , "dc.subject.other": "Solució de problemes" , "dc.subject.other": "Assignació de recursos" , "dc.subject.other": "Robustesa" , "dc.subject.other": "Incertesa" , "dc.title": "Robustness on resource allocation problems" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Busquets, Dídac" , "dc.subject.udc": "68 - Indústries, oficis i comerç d'articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }