{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica" , "dc.contributor.author": "Quintero Monroy, Christian G." , "dc.date.accessioned": "2012-05-28T16:30:29Z" , "dc.date.available": "2012-05-28T16:30:29Z" , "dc.date.issued": "2007-10-18" , "dc.identifier.isbn": "9788469100363" , "dc.identifier.other": "DL Gi.1528-2007" , "dc.identifier.uri": "http://www.tdx.cat/TDX-1115107-120918" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/7741" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4450" , "dc.description.abstract": "Introspecció sobre la dinàmica dels agents té un important impacte en decisions individuals i cooperatives en entorns multi-agent. Introspecció, una habilitat cognitiva provinent de la metàfora "agent", permet que els agents siguin conscients de les seves capacitats per a realitzar correctament les tasques. Aquesta introspecció, principalment sobre capacitats relacionades amb la dinàmica, proporciona als agents un raonament adequat per a assolir compromisos segurs en sistemes cooperatius. Per a tal fi, les capacitats garanteixen una representació adequada i explícita de tal dinàmica. Aquest enfocament canvia i millora la manera com els agents poden coordinar-se per a portar a terme tasques i com gestionar les seves interaccions i compromisos en entorns cooperatius. L'enfocament s'ha comprovat en escenaris on la coordinació és important, beneficiosa i necessària. Els resultats i les conclusions són presentats ressaltant els avantatges de la introspecció en la millora del rendiment dels sistemes multi-agent en tasques coordinades i assignació de tasques." , "dc.description.abstract": "Introspective reasoning on physical agents' dynamics will have an important impact on both individual and cooperative decisions in multi-agent environments. Introspection, a cognitive ability coming from the agent metaphor, allows agents to be aware of their capabilities to perform correctly the tasks proposed by other agents. Introspection, mainly on capabilities related to dynamics, provides agents a reliable reasoning for achieving sure commitments in cooperative systems. To that end, control-grounded capabilities guarantee an appropriate and explicit agent-oriented representation of the physical agents' dynamics. This approach changes and improves the way how agents can coordinate with each other to perform the proposed tasks and how they manage their interactions and commitments in cooperative environments. The approach is tested on several scenarios where coordination is relevant, beneficial and necessary. Experimental results and conclusions emphasizing the advantages of introspection in the improvement of multi-agent performance in coordinated tasks and task allocation problems are presented." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Intelligent control" , "dc.subject.other": "Control intel·ligent" , "dc.subject.other": "Robótica cooperativa" , "dc.subject.other": "Robòtica cooperativa" , "dc.subject.other": "Cooperative robotics" , "dc.subject.other": "Agentes físicos" , "dc.subject.other": "Physical agents" , "dc.subject.other": "Agents físics" , "dc.subject.other": "Sistemas multi-agente" , "dc.subject.other": "Sistemes multi-agent" , "dc.subject.other": "Multi-agent systems" , "dc.subject.other": "Control inteligente" , "dc.title": "Introspection on control-grounded capabilities. An agent inspired approach for control" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Vehí, Josep" , "dc.contributor.director": "Rosa, Josep Lluís de la" , "dc.subject.udc": "004 - Informàtica" , "dc.subject.udc": "621.3 - Enginyeria elèctrica. Electrotècnia. Telecomunicacions" , "dc.subject.udc": "68 - Indústries, oficis i comerç d'articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }