{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors" , "dc.contributor.author": "Vélez Ramos, Jeimy Beatriz" , "dc.date.accessioned": "2012-05-28T15:52:53Z" , "dc.date.available": "2012-05-28T15:52:53Z" , "dc.date.issued": "2009-11-11" , "dc.identifier.isbn": "9788469284827" , "dc.identifier.other": "DL Gi.1349-2009" , "dc.identifier.uri": "http://www.tdx.cat/TDX-1120109-103408" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/7607" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4414" , "dc.description.abstract": "El objetivo de esta tesis es mejorar la efectividad y eficiencia de los entornos de aprendizaje virtual. Para lograr este propósito se define un Modelo de Usuario que considera las características del usuario, el contexto y la Interacción. Estas tres dimensiones son integradas en un Modelo de Usuario Integral (MUI) para proveer adaptación de contenido, formato y actividades en entornos educativos con heterogeneidad de usuarios, tecnologías e interacciones. Esta heterogeneidad genera la entrega de contenidos, formatos y actividades inadecuadas para los estudiantes. La particularización del MUI en un entorno educativo es definida Modelo de Estudiante Integral (MEI). Las principales aportaciones de esta tesis son la definición y validación de un MUI, la utilización de un MEI abierto para propiciar la reflexión de los estudiantes sobre sus procesos de aprendizaje, la integración tecnológica con independencia de plataforma y la validación del MEI con estudiantes en escenarios reales." , "dc.description.abstract": "he aim of this thesis is to improve the effectiveness and efficiency of virtual learning environments. To that end, it defines a user model that considers at the same time the characteristics of the user, the context and the interaction. These three dimensions are embodied into an Integrated user model (MUI, from the Spanish Modelo de Usuario Integral) to provide adaptation of content, format and educational activities in heterogeneous environments of users, technologies and interactions. One problem that arises in such heterogeneous environments is that inadequate content, format and activities are delivered to students. The MUI is a general model, and as an example of its application, an Integrate Learner Model (MEI, from the Spanish Modelo de Estudiante Integral) is introduced in an educational setting. The main contributions of this thesis are the definition and validation of a MUI, the use of an open MEI to promote student reflection on their learning experience, technology integration with platform independence and validation of the MEI with students in the real world." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Estándares de e-Learning" , "dc.subject.other": "e-Learning standards" , "dc.subject.other": "Learning environments evaluation" , "dc.subject.other": "Avaluació d'entorns d'aprenentatge" , "dc.subject.other": "Evaluación de entronos de aprendizaje" , "dc.subject.other": "Open student learning" , "dc.subject.other": "Model d'estudiant obert" , "dc.subject.other": "Modelo de estudiante abierto" , "dc.subject.other": "Adaptative virtual learning environments" , "dc.subject.other": "Entorn d'aprenentatge virtual adaptatiu" , "dc.subject.other": "Entorno de aprendizaje virtual adaptativo" , "dc.subject.other": "Integrated user model" , "dc.subject.other": "Model d'usuari integral" , "dc.subject.other": "Modelo de usuario integral" , "dc.title": "Entorno de aprendizaje virtual adaptativo soportado por un modelo de usuario integral" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Fabregat Gesa, Ramon" , "dc.subject.udc": "378 - Ensenyament superior. Universitats" , "dc.subject.udc": "68 - Indústries, oficis i comerç d'articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }