{ "dc.contributor.author": "Roqué i Pau, Carles" , "dc.contributor.author": "Pallí i Buxó, Lluís" , "dc.date.accessioned": "2012-05-17T09:16:13Z" , "dc.date.available": "2012-05-17T09:16:13Z" , "dc.date.issued": "1993" , "dc.identifier.issn": "0213-5930" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4351" , "dc.description.abstract": "The metodology used in the research of materials destinated to port constructions in the Costa Brava is described. This metodology follows a set of work steps. The first three allow to do a selection of the stone quarries that exist in the zone. The other steps consists in studing the materials and the characteristics of the chosen quarries and the zones closed to them, as to order them according to their utility in port constmctions. Finally, the main results obtained are explained" , "dc.description.abstract": "Es descriu la metodologia utilitzada en la recerca de materials amb destinació a obres portuàries a la Costa Brava. La metodologia segueix un conjunt de fases de treball. Les tres primeres permeten fer una selecció de les pedreres ja existents a la zona. Les altres fases consisteixen a estudiar els materials i les característiques de les pedreres triades i de les zones que hi són properes, per poder ordenar-les segons la seva utilitat envers obres portuàries. Finalment s'exposen els principals resultats obtinguts" , "dc.description.abstract": "Se describe la metodologia utilizada en la investigación de materiales con destino a obras portuarias en la Costa Brava. La metodologia sigue un conjunt0 de fases de trabajo. Las tres primeras permiten hacer una selección de las canteras ya existentes en la zona. Las demás fases consisten en estudiar los materiales y las caracteristicas de las canteras escogidas y de las zonas próximas a ellas, para poder ordenarlas según su utilidad para con obras portuarias. Finalmente se exponen 10s principales resultados obtenidos" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Col·legi Universitari de Girona" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://raco.cat/index.php/Scientia/article/view/45322/55034" , "dc.relation.ispartof": "© Scientia gerundensis, 1993, núm. 19, p. 63-70" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-CCAA)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Pedreres" , "dc.subject": "Quarries and quarryin" , "dc.subject": "Ports" , "dc.subject": "Harbors" , "dc.title": "Possibles materials amb destinació a obres portuàries a la Costa Brava (Girona)" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }