{ "dc.contributor.author": "Almanza Anglada, Xavier" , "dc.contributor.author": "Linares Santiago, Rogelio" , "dc.contributor.author": "Roqué i Pau, Carles" , "dc.contributor.author": "Pallí i Buxó, Lluís" , "dc.contributor.author": "Geis Nielsen, Christian" , "dc.date.accessioned": "2012-05-17T07:53:55Z" , "dc.date.available": "2012-05-17T07:53:55Z" , "dc.date.issued": "2003" , "dc.identifier.issn": "0213-5930" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4348" , "dc.description.abstract": "The depth of the water table and the clay content are determinant factors for the exploitability of natural aggregates, such as the alluvial sands and gravels found on the fluvial domain of the Ter River. In this preliminary study, carried out in the Celri basin, we conclude that these variables can be determined by means of geophysical methods and recornmends the use of such methods in studies of regional character" , "dc.description.abstract": "La profunditat del nivell freàtic i el contingut en argila són factors que condicionen l'explotabilitat, com a àrids naturals, dels nivells de sorres i graves al·luvials que es desenvolupen en el domini fluvial del riu Ter. L'estudi preliminar realitzat a la cubeta de Celrà conclou que és possible el seu coneixement mitjançant tècniques de prospecció geofísica, i es proposa utilitzar-les en estudis d'àmbit regional" , "dc.description.abstract": "La profundidad del nivel freático y el contenido en arcilla son factores que condicionan la explotabilidad, como áridos naturales, de los niveles de arenas y gravas aluviales que se desarrollan en el dominio fluvial del río Ter. El estudio preliminar realizado en la cubeta de Celrà concluye que es posible su conocimiento mediante técnicas de prospección geofísica, y se propone su utilización en estudios de ámbito regional" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Col·legi Universitari de Girona" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://raco.cat/index.php/Scientia/article/view/45613/0" , "dc.relation.ispartof": "© Scientia gerundensis, 2003, núm. 26, p. 53-69" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-CCAA)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Al·luvions -- Catalunya -- Ter (Curs d'aigua)" , "dc.subject": "Alluvium -- Catalonia -- Ter (River)" , "dc.subject": "Prospecció -- Mètodes geofísics" , "dc.subject": "Prospecting -- Geophysical methods" , "dc.subject": "Ter (Catalunya : Curs d'aigua)" , "dc.subject": "Ter (Catalonia : River)" , "dc.title": "Avaluació dels recursos d'àrids disponibles en medis fluvials mitjançant tècniques geofisiques. Aplicació a la cubeta de Celrà (Riu Ter, Ne Catalunya)" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }