{ "dc.contributor": "Comas Baron, Jordi" , "dc.contributor.author": "Masó Bohigas, Ivan" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2012-05-13T13:51:27Z" , "dc.date.available": "2012-05-13T13:51:27Z" , "dc.date.issued": "2007-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4343" , "dc.description.abstract": "L’objecte d’aquest projecte és definir totes les instal·lacions que caldria construir per tal de dotar l’Aeroport de Girona-Costa Brava d’una plataforma (àrea pavimentada) especial d’estacionament que servís per al desgel i la neteja d’aeronaus, minimitzant al màxim l’impacte sobre el medi ambient i garantint el manteniment de l’operativitat a l’aeroport. El disseny d’aquesta plataforma hauria de permetre recollir l’aigua amb etilenglicol procedent de les operacions de desgel i conduir-la a un dipòsit per al seu posterior tractament i reutilització, a fi de no contaminar el subsòl i les aigües subterrànies. En cas de no utilitzar-se, l’aigua recollida en aquesta plataforma es conduiria a la xarxa d’aigües pluvials" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Enginyeria Tècnica Industrial. Mecànica (ETIM)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Aeroport Girona Costa Brava" , "dc.subject": "Aeroports -- Aspectes ambientals" , "dc.subject": "Aeroports -- Residus -- Eliminació" , "dc.subject": "Airports -- Environmental aspects" , "dc.subject": "Airports -- Waste disposal" , "dc.title": "Projecte de construcció d'una plataforma especial per al desgel i neteja d'aeronaus a l'aeroport de Girona-Costa Brava" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.7629693999999745; north=41.9027295; name=Aeroport de Girona-Costa Brava" }