{ "dc.contributor.author": "Mas-Pla, Josep" , "dc.contributor.author": "Trilla i Arrufat, Josep" , "dc.contributor.author": "Pallí i Buxó, Lluís" , "dc.date.accessioned": "2012-04-12T10:10:00Z" , "dc.date.available": "2012-04-12T10:10:00Z" , "dc.date.issued": "1986" , "dc.identifier.issn": "0213-5930" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4240" , "dc.description.abstract": "Two decay rates are distinguished in the discharge hydrograph of the Onyar River, using Maillet's formula. In this way, we can know which Kina of influence is made by geomorphology and rainfall distribution on fluvial processes" , "dc.description.abstract": "En l'estudi dels hidrogrames de les crescudes del riu Onyar, hem diferenciat dos règims d'esgotament mitjançant l'aplicació de l'equació de Maillet. En relació amb els caràcters geomorfològics i a la pluviometria, pot observar-se quin tipus d'influència exerceixen aquestes dues variables en els processos fluvials" , "dc.description.abstract": "En el estudio de los hidrógramas de las crecidas del rio Onyar se han distinguido dos regímenes de agotamiento del sistema, usando la ecuación de Maillet. En ellos puede observarse el tipo de influencia que ejercen los caracteres geomorfológicos y la pluviometría sobre la dinámica de los procesos fluviales" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Col·legi Universitari de Girona" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Scientia/article/view/45197/0" , "dc.relation.ispartof": "© Scientia gerundensis, 1986, núm. 12, p. 173-181" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-CCAA)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Onyar (Catalunya : Curs d'aigua)" , "dc.subject": "Conques hidrogràfiques -- Catalunya" , "dc.subject": "Onyar (Catalonia : River)" , "dc.subject": "Watersheds -- Catalonia" , "dc.title": "Aportació al coneixement de la dinàmica fluvial en la conca del riu Onyar (Girona)" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }