{ "dc.contributor.author": "Gràcia i Solé, Lluïsa" , "dc.contributor.author": "Turon, Lídia" , "dc.date.accessioned": "2012-03-15T08:34:31Z" , "dc.date.available": "2012-03-15T08:34:31Z" , "dc.date.issued": "1998" , "dc.identifier.citation": "Gràcia, Ll., i Turón, L. (1998). Els sufixos apreciatius: una descripció del problema i una proposta d'anàlisi semàntica. Estudi General, 17-18, 11. Recuperat 15 març de 2012, a http://www.raco.cat/index.php/EstudiGral/article/view/43746/0" , "dc.identifier.issn": "0211-6030" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4111" , "dc.description.abstract": "L'objectiu d'aquest article és doble. D'una banda, s'exposen els problemes que planteja l’anàlisi que la morfologia generativa ha proposat per a la sufixació apreciativa, especialment per a noms i adjectius. D'altra banda, es defensa la unificació de dos tipus d'afixos apreciatius que les gramàtiques tradicionals han considerat diferents: els sufixos que s'adjunten a arrels nominals (diminutius, augmentatius i despectius) i els que s'adjunten a arrels adjectivals (anomenats intensius ). Aquest treball es centra, fonamentalment, en les dades del català i es demostra que hi ha raons per suposar que tots els sufixos apreciatius formen una única classe d'afixos. Si bé es discuteixen diversos aspectes problemàtics d'aquests derivats, només es presenta una proposta de solució al de la interpretació semàntica. Es defensa que les diferències en la interpretació semàntica dels derivats es poden deduir de l'estructura lexicoconceptual (ELC) de la base i de l'element d'aquesta ELC que sigui modificat per l'afix" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Col·legi Universitari de Girona" , "dc.relation.ispartof": "© Estudi General, 1998, núm. 17-18, p. 11" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-FL)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Català -- Sufixos i prefixos" , "dc.subject": "Catalan language - Suffixes and prefixes" , "dc.title": "Els sufixos apreciatius: una descripció del problema i una proposta d'anàlisi semàntica" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }