{ "dc.contributor.author": "Alió, M. Àngels" , "dc.contributor.author": "Bru, Josepa" , "dc.date.accessioned": "2012-02-14T08:14:54Z" , "dc.date.available": "2012-02-14T08:14:54Z" , "dc.date.issued": "1992" , "dc.identifier.issn": "0212-1573" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4011" , "dc.description.abstract": "L'article presenta una visió global de la problemàtica dels residus industrials des d'una doble perspectiva que destaca el caràcter socioterritorial dels impactes, associats a la seva presència en el medi, i els conflictes que s'esdevenen entorn a les opcions de gestió actualment vigents. Després d'examinar els residus en relació amb la producció industrial, i la producció i 'eliminació', dels residus industrials des de la dimensió territorial, es fa un repàs de les polítiques de gestió, sobre la base de diferents països productors, i s'estudien les implicacions sociopolítiques dels models de gestió, tot centrant-se en l'analisi de les iniciatives ciutadanes alemanyes i de les mobilitzacions a Catalunya en resposta al 'Pla Director per a la Gestió dels Residus Industrials a Catalunya'. A les conclusions s'enceta una reflexió a l'entorn de la recerca en Geografia Humana i l'anàlisi dels residus industrials, i es plantegen les implicacions teòriques i epistemològiques de cara a una visió social dels problemes ambientals" , "dc.description.abstract": "This article presents a global view of the problems associated with industrial wastes using a dual perspective that emphasizes the socioterritorial nature of impacts and the conflicts appearing in the current management options. After examinig wastes in relation to industrial production, and the production and cceliminationn of wastes from a territorial dimension, the article reviews management policies in different countries and studies the socio-political implications of management models, analyzing citizen initiatives in Germany and popular protest in Catalonia to the ccPlan for the Management of Industrial Wastes in Catalonia. In the final section of the paper, some thoughts on research in Human Geographv and the analvsis of industrial wastes are offered, outlining its :heoretica1 and epis~emologicailm plications in order to establish a social perspective of environmental problems" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat Autònoma de Barcelona. Deptartament de Geografia" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://ddd.uab.cat/record/17283?ln=ca" , "dc.relation.ispartof": "Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1992, núm. 19-20, p. 11-32" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-G)" , "dc.rights": "Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial (by-nc)" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/deed.ca" , "dc.subject": "Residus industrials -- Aspectes ambientals -- Catalunya" , "dc.subject": "Factory and trade waste -- Environmental aspects -- Catalonia" , "dc.subject": "Geografia humana" , "dc.subject": "Human geography" , "dc.title": "L'esquerda ecològica: residus industrials i geografia humana" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.idgrec": "009954" , "dc.type.peerreviewed": "peer-reviewed" , "dc.identifier.eissn": "2014-4512" }