{ "dc.contributor.author": "Carbó-Dorca, Ramon" , "dc.contributor.author": "Besalú i Llorà, Emili" , "dc.date.accessioned": "2012-01-23T12:53:39Z" , "dc.date.available": "2012-01-23T12:53:39Z" , "dc.date.issued": "1997" , "dc.identifier.citation": "Carbó-Dorca, R., i Besalú i Llorà, E. (1997). El mètode APT (Auto Adjusting Perturbation Theory) de diagonalització de matrius. Scientia gerundensis, 23, 29-38. Recuperat 23 de gener de 2012, http://www.raco.cat/index.php/Scientia/article/view/45564/0" , "dc.identifier.issn": "0213-5930" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/3924" , "dc.description.abstract": "Es presenta un nou algorisme per a la diagonalització de matrius amb diagonal dominant. Es mostra la seva eficàcia en el tractament de matrius no simètriques, amb elements definits sobre el cos complex i, fins i tot, de grans dimensions. Es posa de manifest la senzillesa del mètode així com la facilitat d'implementació en forma de codi de programació. Es comenten els seus avantatges i característiques limitants, així com algunes de les millores que es poden implementar. Finalment, es mostren alguns exemples numèrics" , "dc.description.abstract": "A new algorithm is presented which is useful for the diagonalization of diagonal dominant matrices. Its efficacy in the treatment of nan-symmetric matrices, which complex elements or, even, of large dimensions is shown. The simplicity of the method and the easiness of programming implementation are also revealed. The method characteristics are also commented together with possible enhancements that can be considered. Finally, some numerical examples are given" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Col·legi Universitari de Girona" , "dc.relation.ispartof": "© Scientia gerundensis, 1997, núm. 23, p. 29-38" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-Q)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Pertorbació (Dinàmica quàntica)" , "dc.subject": "Química quàntica" , "dc.subject": "Perturbation (Quantum dynamics)" , "dc.subject": "Quantum chemistry" , "dc.title": "El mètode APT (Auto Adjusting Perturbation Theory) de diagonalització de matrius" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }