{ "dc.contributor.author": "Besalú i Llorà, Emili" , "dc.contributor.author": "Carbó-Dorca, Ramon" , "dc.date.accessioned": "2012-01-23T12:21:14Z" , "dc.date.available": "2012-01-23T12:21:14Z" , "dc.date.issued": "1995" , "dc.identifier.citation": "Besalú i Llorà, E., i Carbó-Dorca, R. (1995). Quantum similarity topological indices definition, analysis and comparison with classical molecular topological indices. Scientia gerundensis, 21, 145-152. Recuperat 23 de gener de 2012, a http://www.raco.cat/index.php/Scientia/article/view/45531/0" , "dc.identifier.issn": "0213-5930" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/3920" , "dc.description.abstract": "Es mostra que, gracies a una extensió en la definició dels Índexs Moleculars Topològics, s'arriba a la formulació d'índexs relacionats amb la teoria de la Semblança Molecular Quàntica. Es posa de manifest la connexió entre les dues metodologies: es revela que un marc de treball teòric sòlidament fonamentat sobre la teoria de la Mecànica Quàntica es pot connectar amb una de les tècniques més antigues relacionades amb els estudis de QSPR. Es mostren els resultats per a dos casos d'exemple d'aplicació d'ambdues metodologies" , "dc.description.abstract": "It is shown how an extension of the definition of the Molecular Topological Indices can lead to indices related to the Molecular Quantum Similarity theoretical framework. The connection between both approaches is studied. It is described how a solid quantum-mechanical theoretically based framework as the Molecular Quantum Similarity Theory can be connected to one of the oldest techniques related to QSPR. Two application examples are also reported" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Col·legi Universitari de Girona" , "dc.relation.ispartof": "© Scientia gerundensis, 1995, núm. 21, p.145-152" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-Q)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Química quàntica" , "dc.subject": "Semblança molecular quàntica" , "dc.subject": "Quantum chemistry" , "dc.subject": "Quantum Molecular Similarity" , "dc.title": "Quantum similarity topological indices definition, analysis and comparison with classical molecular topological indices" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }