{ "dc.contributor.author": "Besalú i Llorà, Emili" , "dc.contributor.author": "Mestres i López, Jordi" , "dc.contributor.author": "Vilardell i Coderch, Pere" , "dc.contributor.author": "Casamitjana, Xavier" , "dc.date.accessioned": "2012-01-23T11:29:02Z" , "dc.date.available": "2012-01-23T11:29:02Z" , "dc.date.issued": "1988" , "dc.identifier.citation": "Besalú i Llorà, E., Mestres, J., Vilardell, P., i Casamitjana, P. (1988). Predicció dels períodes de les seques. Scientia gerundensis, 14, 137-147. Recuperat 23 de gener de 2012, a http://www.raco.cat/index.php/Scientia/article/view/45229/0" , "dc.identifier.issn": "0213-5930" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/3916" , "dc.description.abstract": "En aquest article es fa una predicció teòrica dels períodes de les seques externes i internes de l'estany de Banyoles utilitzant el mètode proposat per Mortimer (1979) i que es basa en un model unidimensional i iteratiu d'integració de les equacions de continuïtat i de moviment. La poca profunditat del llac fa que per a les seques internes s'hagin de considerar 4 zones diferents d'oscil·lació. El període de l'harmònic fonamental per a les seques externes és de 6,9 min. Els harmònics fonamentals per a les seques internes a les quatre diferents zones valen: 2,7 hores, 1,89 hores, 1 hora i 35 min" , "dc.description.abstract": "In this work a theoretical prediction of interna1 and externa1 seiches periods in Banyoleslake has been done following Mortimer's (1979) stepwise integration method of onedimensionalequations of continuity and motion. To calculate internal seiches the lakehas been divided in 4 diferents zones of oscillation. The period of the first (uninodal)external seiche mode is 6.9 min, and the periods of the firstinterna1 seiches modes inthe 4 diferent zones are 2.7 hours, 1.89 hours, 1hour and 35 mi" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Col·legi Universitari de Girona" , "dc.relation.ispartof": "© Scientia gerundensis, 1988, núm. 14, p. 137-147" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-Q)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Banyoles, Estany de (Catalunya)" , "dc.subject": "Limnologia" , "dc.subject": "Limnology" , "dc.title": "Predicció dels períodes de les seques" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }